Phật Giáo

Người "ban giới đầu tiên" cho tôi

Thứ năm, 21/08/2017 | 14:21

Câu chữ hơi khó hiểu: Thọ giới quy y chỉ duy nhất một lần, thì làm gì có “đầu tiên”, "tiếp theo" và "cuối cùng"...?

Con đường dẫn đến ánh sáng Phật pháp với cá nhân tôi, và có lẽ nhiều người, không đơn giản. Từ những quyển kinh luận giản lược nhất may mắn có được, tôi hình thành dần khái niệm về "Phật trong suy nghĩ", cho đến khi được gặp mẹ nuôi, một phật tử thuần thành. Người dấn bước trên đường Đạo đã lâu và truyền cho tôi ánh sáng giáo lý qua chính sinh hoạt thường nhật.

Mẹ nuôi chính là người đầu tiên cho tôi hiểu thế nào là “mười hai tướng tốt” của đức Phật, rồi hàng loạt những thuật ngữ: nghiệp, chánh báo – y báo, thân khẩu ý... Nhưng trước đấy là quán về sự vô thường của vạn vật qua hình ảnh con thiêu thân, sự phù du của kiếp nhân sinh và...

Mẹ truyền cho tôi ý thức cao quý về sự sẻ chia và lòng vị tha, rộng lượng với tội của tha nhân. Mẹ giáo huấn tôi bằng thân giáo, trực quan sinh động, thấm thía.
Ảnh minh họa (sưu tầm)
Mẹ chỉ có sơ học yếu lược thời thuộc Pháp, nhưng vốn văn học dân gian rất khá. Mẹ ngân nga những thành ngữ, tục ngữ, đồng dao... để tôi tiếp cận tinh hoa đời sống người bình dân Việt Nam, tỉ như: “Thương người như thể thương thân, ghét người như thể vun phân cho người; Bầu ơi thương lý bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, tất nhiên tôi đã học “rành sáu câu” trong học đường vì vốn mê văn, nhưng thông qua mẹ, câu chữ ý tứ như càng rõ rệt hơn.

Mẹ nuôi tôi đã vãng sinh, về với Phật, nhưng tôi vẫn nhớ chính mẹ đóng vai trò hướng dẫn và có thể nói về mẹ như người đầu tiên ban giới cho tôi, vì nếu không có mẹ, bao nhiêu kinh sách vẫn thiếu sức tác động về niềm tin tư tưởng khi tôi xuất phát từ gia đình không có thuận duyên với Phật, và biết đến tư tưởng Phật giáo rất muộn.

Sau này khi quỳ trong chính điện thiền viện Thường Chiếu thọ giới quy y Tam bảo bởi Hòa thượng Thích Nhật Quang, ra về với mảnh vải màu vàng nhạt có ấn và chữ ký của Ngài, chính thức trở thành phật tử, tôi vẫn nhớ đến mẹ nuôi và đinh ninh rằng mẹ đã làm công việc thiêng liêng ấy cho con.

Nguyện mẹ được vãng sinh nơi đất Phật cõi thanh tịnh tịnh vĩnh hằng.

Nam Mô A Di Đà Phật

Bạc Liêu, mùa Vu Lan 2017

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z