Phật Giáo

Người bận rộn thích hợp làm việc thiện nhất

Thứ năm, 06/12/2013 | 10:19

Thông thường người ta cho rằng người rảnh rang mới có thời gian làm việc thiện. Tôi thì ngược lại cho rằng, người bận rộn là người có thời gian nhiều nhất. Đó chính vì vậy họ mới có thể đi làm việc thiện.

Có một người ngoại quốc đã từng nói, nếu muốn làm một việc cho nhanh chóng thỏa đáng thì tốt nhất là nên tìm một người bận rộn mà làm, nhất định công việc sẽ được nhanh chóng làm xong. Đó là do người bận rộn biết khéo sắp xếp thời gian vả lại lối nghĩ cũng rõ ràng, nên công việc rất dễ nhanh chóng thực hiện.
 
Cho nên, bình thường khi chúng ta làm việc, phải tự tập rèn luyện bản thân, để làm sao mình đối mặt với bận rộn, ngay trong bận rộn vẫn có thời gian rảnh, rồi dùng thời gian đó để làm việc thiện.

Các vị công quả ở Pháp Cổ Sơn cuộc sống rất bận rộn, nhưng chỉ cần có tâm làm việc thiện thì tự nhiên họ sẽ tìm được thời gian rảnh trong bận rộn để làm việc thiện.

Tuy nhiên cũng có người sẽ nói, ngày nghỉ thì mình phải ở nhà chơi với gia đình, nên đâu có thời gian để làm việc thiện! Nhưng Tôi cho rằng, nếu mình có thể đem cả gia đình cùng đi làm từ thiện thì sẽ có một hoạt động gia đình ý nghĩa hơn so với việc cả nhà cùng nhau xem ti vi để giết thời gian. 

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết

Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z