Tag: người chết đi về đâu

Cách hộ niệm lúc lâm chung thế nào cho đúng?

Tôi thường nghe nói: Thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh tây phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh làm Phật, cái công đức này không thể nghĩ bàn. Nhưng cách thức hộ niệm lúc lâm chung như thế nào cho đúng, thưa quý thầy?
08:54 18/07/2019

Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết được lộ trình sinh tử của mình

Trong Tử thư Tây Tạng - Người Tạng coi cái chết như một lộ trình “tích cực” trong tiến trình thay đổi đời sống kiếp sau của mình. Và họ đón nhận cái chết với một thái độ “hân hoan” và coi đó là sự chuyển sinh tất yếu của quy luật vô thường.
11:17 04/03/2019