Phật Giáo

Nhân cách phải đạt chuẩn mực

Thứ năm, 24/03/2016 | 09:37

Kiến thức hiểu biết không thể giúp người ta đoạn trừ phiền não, thói xấu, chỉ có quán chiếu như thật về tính vô thường, khổ không, vô ngã của nó chúng ta mới không bị hệ lụy vì nó.

 
Có rất nhiều người khi thi cử thì môn nào cũng đậu, nhưng còn làm người khi đối nhân xử thế thì lại không đạt yêu cầu. Vậy điểm số của nhân cách là do ai chấm đây? Tất nhiên là do mình chấm rồi, có như vậy thì bạn mới biết được cái mà bạn xưa nay cho là đúng, từ lâu nó đã hình thành thói quen xấu.

Khi thấy nhân cách của mình không đạt chuẩn mực thì chúng ta nên cố mà hổ thẹn sám hối. Hổ thẹn và sám hối là cách thức giúp chúng ta hoàn chỉnh nhân cách của mình.

Ví như khi bạn có tính lông bông cáu gắt, oán giận khó kềm chế nổi, thì nếu bạn khởi tâm hổ thẹn, đi lễ Phật sám hối thì tâm bạn liền định tỉnh trở lại và nhân cách của bạn cũng dần dần được cải thiện.

Có tâm biết hổ thẹn, nghĩa là khi biết nhân cách mình có vấn đề, thường không làm chủ được thân tâm làm ra những việc không nên làm, cho nên chúng ta hạ quyết tâm sám hối.

Việc lễ Phật sám hối có hiệu nghiệm là ở chỗ khi con người ta sám hối và hổ thẹn, thái độ nhất định sẽ không còn thô tháo nữa, và những cảm giác nặng nề sẽ dồn xuống đan điền, không còn tích tụ ở trên đầu nữa mà suy nghĩ lung tung, vì vậy nên cảm thấy thân tâm an lạc, cứ dần như thế sẽ nâng cao nhân cách.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z