Tag: nhân duyên nghiệp báo cha mẹ con cái

Cha mẹ và con cái qua góc nhìn nhân duyên

Việc giáo dục đạo đức cho con trẻ ngay từ khi còn bé đã không được chú trọng đúng mức. Đứng trên mặt Duyên khởi mà nhìn, mọi hiện tượng đều không ra ngoài nhân duyên. Song hiện nay, ít ai tin vào nhân quả. Càng không thấy được mặt nhân duyên của các pháp… 
07:42 13/07/2019