Tag: nhân quyền cho người thiểu số tại Pakistan

Người Thiểu số đang chống lại sự phân biệt tôn giáo trong Học đường Pakistan

Punjab (پنجاب‎), tỉnh đông dân nhất tại Pakistan với xấp xỉ 56% dân số của quốc gia Hồi giáo này, đang cải cách giáo dục có thể cải thiện khả năng tiếp cận các trường học và cho Cao đẳng Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo khác thấm nhuần các môn học từ ngôn ngữ đến khoa học.
11:23 28/03/2019