Tag: nhật ký người xuất gia

Gửi bạn chút tình

Đức Phật dạy chúng ta đều là con người, tất cả đều có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn và khi chết thì thân tứ đại trở về tứ đại như nhau. Vậy thì đẹp xấu hay học vấn thấp cao có gì để chúng ta phải suy đoán hay vẽ vời để phân biệt mà đối đãi cho bận lòng.
15:49 09/10/2019

Mẹ ơi, con đã hiểu!

"Mẹ à! Bố cũng có đến chùa nhưng chưa biết tu tập. Bố vẫn uống rượu, ăn thịt, vẫn nóng tính. Mỗi lần con gọi điện, bố chỉ nói vài câu xong đưa máy cho mẹ. Giá như bố cũng có cơ hội vào chùa tu tập thì hay quá. Nhưng con biết được nhân duyên chưa đầy đủ nên chẳng thể miễn cưỡng".
05:21 07/10/2019