Phật Giáo

Nhớ mẹ

Thứ năm, 10/04/2017 | 13:16

Đồi trà tuổi đã gần trăm./Là hình bóng mẹ ăn nằm trên nương./Nuôi con gói trọn tình thương./Mẹ con kết nối vấn vương đồi trà.

Đồi trà tuổi đã gần trăm.
Là hình bóng mẹ ăn nằm trên nương.
Nuôi con gói trọn tình thương.
Mẹ con kết nối vấn vương đồi trà.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Mẹ giờ mẹ đã đi xa.
Còn con nặng gánh Ta Bà chưa buông.
Hương trà quanh quẩn con luôn.
Sớm chiều tịch lặng hỏi buồn có không?
Lòng con rỗng lặng mênh mông.
Buồn vui đủ cả cửa Không ngại gì.
Đường con đi đường từ bi.
Tình thương chưa lớn có khi chạnh lòng.

Tháng 4/2017
Thích Giác Tâm
Thích Giác Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z