Phật Giáo

Nhớ mùa Đản sinh

Thứ năm, 10/05/2017 | 09:31

Nửa khuya/Nghe giọt sương tan/Giữa dòng nhân ảnh/Xô tràn bể dâu.


Sáng ra 
Tưới nước vườn chùa
Cho hoa lá cỏ nở đùa sắc hương
Giữa trưa 
Thả giấc vô thường
Bên thềm mây trắng mười phương tụ về.

Chiều lên
Nắng rụng sơn khê
Gió hiu hắt ngọn
Tư bề thanh âm.
Tụng một bài kinh thậm thâm
Nghĩa vi diệu
Pháp Hoa Rằm, nguyệt viên.

Đêm về 
Nhịp tiếng chuông thiền
Trầm hương thoảng 
Khắp cả miền nhân gian.
Nửa khuya
Nghe giọt sương tan
Giữa dòng nhân ảnh
Xô tràn bể dâu.

Ngày lên
Đã rựng hương màu
Tiếng chim gọi nắng lao xao gió lùa
Bên trời sương khói đong đưa
Ánh hồng đại nhật 
Nhớ mùa Đản Sinh.

Chùa Kỳ Viên, 
South Dakota, thượng tuần tháng 5.2017
Mặc Phương Tử
Mặc Phương Tử
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z