Phật Giáo

Nhớ và quên

Thứ năm, 22/03/2017 | 02:48

Dù bao bão tố phong ba/Tinh thần thêm vững thiết tha đạo mầu/Trầm luân sáu nẻo luân hồi/Nay ta chí quyết ra ngoài tử sinh.

Ảnh: Tác giả 
Tuy rằng vạn pháp đều không
Nhưng còn bao việc cho lòng nghĩ suy
Không phải là quên hết đi
Ta nên ghi nhớ những gì thiết tha.

Nhớ ơn đức Phật Thích Ca
Ngai vàng từ bỏ, xuất gia tu hành
Tìm ra được ánh đạo vàng
Hào quang tỏ rạng ngập tràn mười phương.

Hướng về chư Tổ noi gương
Dấn thân vô ngã tìm đường độ sinh
Không vì lợi, không vì danh
Dù thân tan nát cũng đành, không than.

Nhớ ơn sinh dưỡng song thân
Mang thai, bú mớm,… nhọc nhằn xiết bao
Đội ơn chín chữ cù lao
Làm người chữ hiếu sống sao cho tròn.

Làm dân nặng nợ nước non
Tốt đời đẹp đạo cho tròn hai vai.
Nhớ nên sửa đổi điều sai
Nhớ đừng có nói hại ai lời nào.

Nhớ đừng cho ý xôn xao
Nhớ câu niệm Phật dẹp bao dục tình.
Uy nghi chính niệm giữ mình
Sống theo chính đạo, quả lành trổ nên.

Học đạo tinh tiến ngày đêm
Chăm chăm mục đích vững bền, chẳng lay.
Nên nhớ tứ đại thân này
Vô thường giả dối, có ngày rã tan

Hoa nở rồi có khi tàn
Mai kia nhắm mắt, ta mang được gì?
Kinh kệ thì nhớ khắc ghi
Tập trung tư tưởng việc gì chẳng xong

Nhớ đừng tham đắm đèo bồng
Khổ thân, mệt trí, không xong người cười.
Tại sao thần sắc kém tươi?
Đừng nghĩ tiêu cực khiến người ủ ê

Nay ta đã tỏ đường về
Phận ta – ta giữ, khen chê mặc tình.
Nhớ hay quán chiếu lại mình
Quyết tâm chuyển hóa linh tinh vạy tà.

Đi đứng ăn ngủ điều hòa
Tự ta phải biết thương ta giữ gìn.
Luôn luôn giữ vững niềm tin
Luôn hướng phía trước tinh thần sáng trong

Làm sao ý đạo tỏ thông
Làm sao rõ lẽ sắc - không cuộc đời.
Làm sao Phật tính rạng ngời
Làm sao cuộc sống thảnh thơi, thanh nhàn
Làm sao tâm lạc, thân an
Làm sao rộng rãi, tâm tràn vị tha.

Dù bao bão tố phong ba
Tinh thần thêm vững thiết tha đạo mầu
Trầm luân sáu nẻo luân hồi
Nay ta chí quyết ra ngoài tử sinh

Nhớ siêng bỏ ác làm lành
Thân tâm thanh tịnh, chứng thành Thánh nhân
Phật xa nhưng cũng rất gần
Nhớ luôn sống với Phật tâm nơi mình.

Thích Đồng Trí
Thích Đồng Trí
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z