Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ ba, 12/04/2022, 16:16 PM

Những chi tiết khác biệt giữa lúc đã tu và lúc chưa tu

Người chưa tu: Sân thì cho rằng vì người khác sai nên mình mới Sân, muốn những thứ mình thích và ghét thứ không thích nên gọi là Tham, không biết rằng bản thân mình nhiều phiền não nên hiểu biết của mình chưa thấu triệt nên gọi là Si.

1. Mắt:

Người đang tu: nhìn những thứ gì và ghi nhận sự nhìn đó rõ ràng.

Người chưa tu: tìm thứ thích nhìn và loại bỏ thứ ko muốn nhìn.

2. Tai:

Người đang tu: nghe những gì và ghi nhận nó rõ ràng.

Người chưa tu: thích nghe những thứ hợp theo mình và ghét những âm thanh không thích.

3. Mũi:

Người đang tu: ngửi những gì và ghi nhận rõ ràng.

Người chưa tu: thích ngửi mùi dễ chịu và ghét bỏ mùi khó chịu.

Người đang tu: sân biết sân, tham biết tham, si biết si, ngã mạn biết đang ngã mạn...

Người đang tu: sân biết sân, tham biết tham, si biết si, ngã mạn biết đang ngã mạn...

4. Lưỡi:

Người đang tu: vị gì nếm được và ghi nhận rõ ràng.

Người chưa tu: thích nếm vị ngon và loại bỏ vị khó chịu.

5. Thân:

Người đang tu: xúc chạm những gì và ghi nhận rõ ràng.

Người chưa tu: muốn xúc chạm thứ dễ chịu, ghét bỏ thứ khó chịu.

6. Ý:

Người đang tu: sân biết sân, tham biết tham, si biết si, ngã mạn biết đang ngã mạn...

Người chưa tu: Sân thì cho rằng vì người khác sai nên mình mới Sân, muốn những thứ mình thích và ghét thứ không thích nên gọi là Tham, không biết rằng bản thân mình nhiều phiền não nên hiểu biết của mình chưa thấu triệt nên gọi là Si.

 '' Chưa tu, năm dục kết tình

Tu rồi, thấy cảnh, quay gìn giữ tâm.

Chưa tu, nói thuyết cao thâm

Tu rồi, lặng lẽ... âm thầm thực thi.

Chưa tu, thích thú thị phi

Tu rồi, Như Thị, có chi để màng.

- Chưa tu, mộng tưởng Niết Bàn

Tu rồi, Phật giữa trần gian phút này.

Chưa tu, thích được làm Thầy

Tu rồi, chỉ muốn độ bầy vô minh..''

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tầm quan trọng của Giới – Định – Tuệ trong đời sống tu tập

Góc nhìn Phật tử 19:25 23/06/2022

Giới, Định, Tuệ là nội dung cốt yếu cho sự tu học của người xuất gia. Đây là con đường duy nhất mà hành giả phải kinh qua để tiến đến giác ngộ giải thoát.

Có nên thờ Bồ-tát Địa Tạng tại tư gia?

Góc nhìn Phật tử 16:25 23/06/2022

Theo giáo điển Phật giáo Bắc tông, Bồ-tát Địa Tạng có công hạnh vĩ đại nguyện cứu độ hết chúng sinh trong địa ngục mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/ Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề).

Nương tựa Đức Phật Dược Sư

Góc nhìn Phật tử 15:10 23/06/2022

Là người con Phật, hẳn nhiên, ai cũng từng nghe đến hồng danh Đức Phật Dược Sư được xưng tụng là "Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật".

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng

Góc nhìn Phật tử 14:36 23/06/2022

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng, nghèo không trách, giàu không tự cao. Bởi biết bây giờ ta hưởng mà không làm tốt nữa thì mai kia tuột xuống sẽ khổ, hiện giờ mình bị những đày đọa thì vui vẻ chấp nhận, sửa lại đừng để tuột xuống nữa mà phải nâng lên.