Tag: Những điều cần biết về Pháp Luân Công

Những điều Phật tử, người dân cần biết về Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công

Có nhiều bằng chứng cho thấy Pháp Luân Công là một tà giáo với nhiều hoạt động tẩy não tín đồ, nô lệ hóa người tập che đậy bởi vỏ bọc là khí công dưỡng sinh, tốt cho tâm tính, đề cao đạo đức,.. nhằm mục đích để phật tử và nhân dân cảnh giác cao độ trước tà đạo Pháp Luân Công.
09:21 02/05/2017