Phật Giáo

Những ngày cuối năm và chuyện tiền lẻ

Thứ năm, 05/02/2016 | 18:01

Đi chùa cần nhất là tâm thành, mục đích chính của việc đi chùa là học hỏi chính pháp, tập tu đức hạnh, chứ không phải đến chùa là cầu xin đủ thứ với chỉ vài tờ tiền lẻ…

Vừa rồi, có người bạn trên facebook hô hào đổi tiền lẻ mới mệnh giá 1000, 2000, 5000 đồng đi lễ chùa Tết và được mọi người hưởng ứng cũng nhiệt tình.

Qua Facebok, tôi có hỏi sao đi chùa phải đổi tiền lẻ?

Chị trả lời không biết, đang thừa tiền lẻ thì thông báo như vậy. 

Tôi hỏi: Sao phải gắn mác đi chùa vào vậy chị?

Chị trả lời thấy mọi người đi chùa vẫn hay dùng tiền lẻ đó thôi.

Câu chuyện trên sẽ chẳng có gì để bàn nếu chỉ là việc đổi tiền lẻ đơn thuần nhưng câu chuyện ở đây gắn mác đổi tiền đi lễ chùa Tết. Nhiều người giữ quan niệm lễ các ban trong chùa thì phải đặt tiền đủ các ban thì các Ngài mới “chứng” cho, được nhiều lộc, nhiều phước.

Vậy, cứ theo suy nghĩ như vậy thì người giầu có công đức nhiều sẽ được nhiều lộc nhiều phước, còn người nghèo không có gì công đức thì sẽ chẳng có lộc và phước cũng chẳng được? Phật, Thánh là những bậc giác ngộ, mang đến sự bình an, hạnh phúc cho nhân loại chứ đâu phải vì những đồng tiền như vậy để qua đó ban phước giáng họa như sự mê tín của nhiều người.

Lâu nay, thói quen đi chùa là dùng tiền lẻ để đặt các ban thờ, ai đi chùa tay cũng cầm cả nắm tiền lẻ, nếu ai không có sẵn thì có thể đi đổi, mà đổi 10 thì chỉ nhận lại 8 thậm chí nhiều nơi chỉ nhận được 6 hoặc 7.

Rải khắp các ban trong chùa, xong  ra ngoài cửa gặp ăn xin, cũng những tờ tiền lẻ đó cho ăn xin, ăn mày. Phải chăng quan niệm đặt tiền các ban thờ cũng như cho người ăn xin, ăn mày?

Bên cạnh việc hạn chế in tiền mệnh giá thấp, các cơ quan chức năng, các vị sư trụ trì, ban quản lý di tích cũng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức xã hội, để bà con tự điều chỉnh, từ bỏ thói quen không đúng với giáo lý nhà Phật.

Đi chùa cần nhất là tâm thành, mà mục đích chính của việc đi chùa là học hỏi Chính pháp, tập tu đức hạnh, chứ không phải đến chùa là cầu xin đủ thứ với chỉ vài tờ tiền lẻ…

Anh Minh
Anh Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z