Phật Giáo

Niệm niệm Phật A Di Đà

Thứ năm, 04/01/2018 | 04:36

Con về niệm chữ nam mô/A Di Đà Phật ngọt ngào môi thơm/Môi thơm tinh khiết trầm hương/Nụ cười hoa nở giữa đời đau thương.


Con về niệm chữ nam mô
A Di Đà Phật ngọt ngào môi thơm
Môi thơm tinh khiết trầm hương
Nụ cười hoa nở giữa đời đau thương

Trần gian cõi mộng chơi vơi
Con quên tiếng niệm mười phương Di Đà
Nhục vinh dòng lệ chảy quanh
Bỏ quên tự tánh Di Đà trong tâm

Cho nhau tròn chữ nam mô
A Di Đà Phật mênh mông cõi lòng
Tin yêu đạo pháp dài lâu
Bền lòng soi sáng niệm câu Di Đà

Bên nhau niệm Phật thiết tha
Nhân gian tịnh độ một màu liên hoa
Bùn nhơ mà chẳng hôi tanh
Đem phơi phiền não tháng ngày tịnh thanh

Mắt nhìn chan chứa long lanh
Câu kinh nhật tụng Di Đà Phật Quang
Về đây nghe tiếng triều âm
Chắp tay niệm Phật Di Đà khắp nơi...

Thích Huyền Lan
Thích Huyền Lan
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z