Tag: niệm phật có cảm ứng

Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước

Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sinh. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm; có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng.
17:55 09/09/2019

Giải mã trọng lượng cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, sức nặng binh khí của Trư Bát Giới và Sa Tăng

Trong Tây Du Ký, cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không nặng 13500 cân còn binh khí của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đều nặng 5048 cân. 3 binh khí này đều có công lực mạnh mẽ, chạm vào ai thì người đó chết, hơn nữa người xưa còn đặt ẩn ý vào trọng lượng những binh khí này.
10:24 18/01/2019