Tag: Niệm Phât vãng sinh

Trợ giúp cho cha vãng sinh tây phương thật là đại hiếu!

Hiếu hạnh chung chung của người thế gian chỉ là cung cấp những sự hưởng thụ trong cuộc sống của cha mẹ vào lúc tuổi già, sau khi chết thần thức đọa lạc vào đâu lại không cần biết, đây chỉ là hiếu về vật chất, cho nên không thể nói là đại hiếu.
08:27 11/09/2019