Phật Giáo

Ninh Bình: Khai mạc Giới đàn Đức Huy

Thứ năm, 08/12/2013 | 09:07

Sáng ngày 7-12-2013, Giới đàn Đức Huy tại tổ đình Kim Liên (xã Đồng Hướng, Kim Liên, Ninh Bình) chính thức đăng đàn truyền giới cho các giới tử.

Đại giới đàn cung thỉnh Đức Pháp chủ, Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ ngôi Hòa thượng đàn đầu; HT.Thích Thanh Đàm, UVTT HĐCM ngôi Yết-ma; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Hội đồng tôn chứng gồm: HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Thọ Lạc, TT.Thích Thanh Tình, TT.Thích Tanh Kim, TT.Thích Thanh Chiến, ĐĐ.Thích Mnh Quang, ĐĐ.Thích Đức Lợi.

 

Về phía chư tôn đức Ni, BTC đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng Tam sư do Ni trưởng Thích Đàm Lượng, UV BTS, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Bình ngôi Hòa thượng đàn đầu; Ni trưởng Thích Đàm Chỉnh, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Bình ngôi Yết-ma, Ni sư Thích Đàm Tiến, chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Bình ngôi Giáo thọ A-xà-lê.

Hội đồng Tôn chứng Ni gồm Ni sư Thích Đàm Toàn, Ni sư Thích Đàm Tuyến, Ni sư Thích Đàm Trúc, Ni sư Thích Đàm An, Ni sư Thích Đàm Thắng, Ni sư Thích Đàm Hằng, Sư cô Thích Đàm Quy.

Được biết giới đàn này lấy tên “Đức Huy” chính là Pháp danh của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, cố Trưởng lão HT.Thích Đức Nhuận và được tiến hành trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm ngày ngài viên tịch.

Sau khi chư vị nghiệp sư cùng các giới tử thành tâm đảnh lễ chư tôn thiền đức, BTC đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng Tam sư, Tôn chứng quang lâm Đại hùng Bảo điện đảnh lễ Tam bảo. Sau đó, quang lâm giới trường làm lễ tác pháp Yết-ma, tấn đàn truyền giới cho 28 giới tử (4 Tỳ-kheo, 4 Sa-di, 8 Tỳ-kheo-ni và 12 Sa-di-ni).

Tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đã ban đạo từ, sách tấn các giới tử phải nỗ lực hơn nữa trong việc trau dồi Giới - Định - Tuệ, xứng đáng là sứ giả Như Lai, tiếp tục kế truyền mạng mạch Phật pháp, lấy giới luật làm thầy để tiến tu giải thoát.

Nghi thức trao truyền giới châu tuệ mạng tại giới đàn Đức Huy đã diễn ra một cách trang nghiêm và trọng thể.

Tâm Đức Hậu - Thị Giả

TIN, BÀI LIÊN QUAN
Tâm Đức Hậu - Thị Giả
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z