Phật Giáo

Ninh Thuận: Đại Giới đàn Đức Tạng cung rước giới bổn

Thứ năm, 31/07/2016 | 09:02

Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2016 (25/06/Bính Thân), Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Đức Tạng do BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức, đã trở về Giới đài viện Cam Lộ Phương Đẳng đảnh lễ Hòa thượng Thích Minh Thông – Tuyên luật sư của Đại Giới đàn và cung rước Giới bổn từ Giới Đài viện về tỉnh Ninh Thuận.

Ngày mùng 08, 09, 10, 11/08/Bính Thân, Phật giáo tỉnh Ninh Thuận sẽ trang nghiêm tổ chức Đại Giới đàn Đức Tạng. Đây là lần đầu tiên Phật giáo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại Giới đàn, nên việc cung thỉnh Giới bổn từ Giới đài viện Cam Lộ Phương Đẳng là việc truyền thừa mồi đuốc cho nhau từ một Giới Đài viện đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Giới bổn được thỉnh về tỉnh Ninh Thuận trước khi đại Giới đàn chính thức khai mạc vào ngày mùng 09 tháng 08 năm Bính Thân sắp tới.

Ban Kiến đàn đại Giới đàn Đức Tạng thành tâm cung rước giới bổn về tỉnh nhà.

Một số hình ảnh ghi nhận tại giới đàn:
 
 
 
 

Thích Thông Ngộ 
Thích Thông Ngộ
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z