Phật Giáo

Ninh Thuận: Trường TCPH triển khai thi Tốt nghiệp khóa VI

Thứ năm, 16/04/2015 | 07:39

Sáng ngày 26/02/Ất Mùi (14/04/2015) Ban Giám hiệu trường TCPH Ninh Thuận họp thành lập Hội đồng Coi thi và Hội đồng Chấm thi xét Tốt nghiệp khóa VI.

Quang cảnh phiên họp
ĐĐ.Thích Đồng Niệm - Hiệu phó Hành chính thay mặt Ban Giám hiệu thông qua danh sách Hội đồng Coi thi và Hội đồng Chấm thi xét Tốt nghiệp và thời gian thi tốt nghiệp cũng như các môn thi.

Hội đồng Coi thi gồm 09 thành viên, Hội đồng Chấm thi và xét tốt nghiệp gồm 14 người, thời gian thi tốt nghiệp khóa VI vào ngày 12,13,14/05/2015, địa điểm tại trường TCPH Ninh Thuận

Môn thi Tốt nghiệp khóa này gồm: Kinh Kim Cang, Luật học, Duy Thức Tam Thập Tụng, Văn học Lý Trần, trong đó môn Hán văn, Anh văn tăng, ni sinh tự chọn.
 
Ban TTTT GHPGVN tỉnh Ninh Thuận
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z