Phật Giáo

Nuôi dạy con cái trở thành phật tử

Thứ năm, 05/08/2016 | 08:41

Nhưng tất cả các bậc cha mẹ đều hy vọng sẽ đồng hành cùng với các con của họ đến với con đường Phật đạo, cho đến hơi thở cuối cùng. Nơi các giá trị của tình yêu trong sáng, từ bi, trí tuệ là trung tâm của Phật giáo.

Trong truyền thống xã hội Phật giáo, được tích hợp vào toàn bộ nền văn hóa của lễ hội, nghệ thuật, biểu tượng, giá trị và cấu trúc. Vì vậy, là lẽ tự nhiên khi các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái của họ trở thành một phật tử.

Nó khác với cái gọi là phật tử cải đạo ở phương tây. Nói chung, họ thích thú đến với Phật giáo như một cá nhân đến với con đường tâm linh, không phải là nền văn hóa. 
 
Hiện tại trong thế hệ thứ ba của mình, Phật giáo phương tây chỉ bắt đầu phát triển với các loại hình văn hóa Phật giáo, bao gồm trẻ em và gia đình. Một ví vụ là Ngày của Trẻ em, chọn ngày Phật đản sinh cho trẻ em đến với cộng đồng.

Đối với với việc cha mẹ chuyển đổi sang Phật giáo, rất nhiều cá nhân đang ưu tư rằng có nên quyết định dạy con mình trở thành phật tử. 

Nhiều người cho rằng để khi chúng lớn khôn và tự chúng nó quyết định có nên đi theo con đường Phật đạo mà cha mẹ chúng đang thực hành. Một trong số họ dạy con cái mình thực tập Thiền định hoặc cho chúng tham gia những khóa tu học ngắn ngày tại các đạo tràng Phật giáo. 

Nhưng tất cả các bậc cha mẹ đều hy vọng sẽ đồng hành cùng với các con của họ đến với con đường Phật đạo, cho đến hơi thở cuối cùng. Nơi các giá trị của tình yêu trong sáng, từ bi, trí tuệ là trung tâm của Phật giáo.

Vân Tuyền (Nguồn: Buddhist Wisdom For Our Time)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z