Phật Giáo

Phật Đản PL.2557: Có đem lại sắc màu hưng phấn như mong muốn?

Thứ năm, 30/04/2013 | 21:33

Nửa thế kỷ đau thương của Phật giáo đã qua, nhưng lạ lùng, 50 năm sau Phật giáo lại gặp những đau thương dưới một hình thức khác; chưa được nửa năm, gần một chục vị chức sắc ra đi, và một số tu sĩ khác cũng theo vô thường mà vãng sinh thầm lặng.

Năm nay, Nhà nước cho phép tổ chức mừng Phật đản, kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng đức vị pháp thiêu thân một cách trọng thể. Ngoài  các chùa, am, viện, tư gia tín đồ có quyền treo cờ, đèn, làm vườn Lâm Tỳ Ni và mọi hình thức chào mừng kỷ niệm đức Thế Tôn ra đời. Nhưng, vẫn có những vấn đề tế nhị, khuất lấp mà một số nơi vùng xa có thể gặp khó khăn không ít.

50 năm kỷ niệm ngày Phật giáo Việt Nam chịu nhiều áp bức, khó khăn dưới thời Ngô triều mà nhiều kẻ ẩn bóng nhà Ngô, lợi dụng quyền thế, đẩy Phật giáo vào con đường buộc lòng đứng lên đòi công lý, nhiều tu sĩ, cư sĩ hy sinh mạng sống để đốt sáng nguyện vọng được bình đẳng, trong đó có Bồ tát Thích Quảng Đức, một ngọn đuốc làm rung động lương tâm thế giới.

Nửa thế kỷ đau thương của Phật giáo đã qua, nhưng lạ lùng, 50 năm sau Phật giáo lại gặp những đau thương dưới một hình thức khác; chưa được nửa năm, gần một chục vị chức sắc ra đi, và một số tu sĩ khác cũng theo vô thường mà vãng sinh thầm lặng. 
 
Cũng trong năm nay, một số nơi, tu sĩ, chùa am cũng gặp khó khăn do địa phương hoặc do chính nội tình Giáo hội địa phương tạo ra; Nhưng chưa phải là chuyện đáng kể, chuyện đáng quan tâm là trong và ngoài nước xôn xao vụ video clip đập tượng Phật ở Bà Rá mà chính quyền Bình Phước và BTS PG tỉnh kết tội cho kẻ xấu dựng chuyện để vu cáo Nhà nước, chia rẽ Nhà nước và tôn giáo. 

Những năm trước, tuy được phép treo cờ, nhưng một vài địa phương vẫn gây khó khăn cho quần chúng. Ngay tại Tp.HCM, tại Quận 8, đã từng xảy ra chuyện phải tháo dỡ cờ, biểu ngữ, đèn mà phật tử và các chùa treo bên ngoài cổng rào (nếu treo trong nhà, trong chùa thì treo làm gì?).

Nhà nước luôn tạo điều kiện cởi mở cho tôn giáo hoạt động, nhưng một vài vùng sâu vùng xa vẫn chưa yên tâm vì phép vua thua lệ làng.

Có thể là cơ sở chưa hợp pháp, chưa nhập tăng đoàn, chưa gia nhập Giáo hội; nếu là phật tử thì chưa chính thức phật tử một chùa nào, chưa quy y hay là những phật tử của đạo tràng tự phát mà một số chùa địa phương chưa đủ uy tín để họ tham gia tu tập...

Vậy, nên: Có gì bảo đảm để tin là năm nay kỷ niệm Phật Đản hoành tráng hơn, rầm rộ hơn năm 2008?

Năm nay Phật giáo trong nước gặp nhiều tang chế, nhiều bất cập đau thương như thế, quần chúng lo âu như thế, kinh tế khó khăn chung, liệu Phật đản có đem lại sắc màu hưng phấn như mong muốn?

Minh Mẫn
 29/4/2013

Minh Mẫn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z