Phật Giáo

Phật dạy biết ứng xử tốt trong giao tế

Thứ năm, 27/08/2017 | 10:30

Người phật tử không nên kêu quý thầy cô bằng anh chị, chú bác, hay dì mợ. Tự xưng mình bằng con đối với quý thầy cô lớn hơn mình từ 8 tuổi trở lên. Tự xưng bằng pháp danh đối với quý thầy cô nhỏ tuổi hơn mình. Nói năng thưa chuyện, học hỏi trong sự tôn trọng, hòa kính.


1. Khi ứng xử và giao tế trong đời sống xã hội, người phật tử nên lấy nhân quả làm nền tảng, lấy bát chính đạo làm chỉ nam soi đường, cùng hòa hợp với nhau để làm tròn trách nhiệm và bổn phận riêng.

2. Người phật tử không thấy ai là kẻ thù, chỉ có người chưa thông cảm với nhau mà thôi, nhẫn nhịn nhường trong tình thương yêu tương thân, tương trợ, tương quan, nương nhờ lẫn nhau.

3. Người phật tử nên đề cao đức tính từ bi hỷ xả và sống có tình nghĩa với nhau. Không sợ hãi trước mọi thế lực thù địch, sống trung thành và hy sinh cho lẽ phải, đề cao sự an lạc, giải thoát cho mình và người.

4. Người phật tử nên từ bỏ điều xấu xa tội lỗi, phát triển điều tốt đẹp và sống có lợi ích cho nhiều người, cùng nhau gắn bó dìu dắt nhau thực hành phương châm “tốt đạo đẹp đời”.

5. Người phật tử khi gặp quý thầy cô, các thiện hữu tri thức, bạn đồng tu và mọi thành khác trong xã hội, nên chấp tay trước ngực, cung kính xá chào bằng ngôn từ Nam mô Phật Đà hay nói gọi lại là Nam mô Phật (tức cung kính Phật).

6. Người phật tử không nên kêu quý thầy cô bằng anh chị, chú bác, hay dì mợ. Tự xưng mình bằng con đối với quý thầy cô lớn hơn mình từ 8 tuổi trở lên. Tự xưng bằng pháp danh đối với quý thầy cô nhỏ tuổi hơn mình. Nói năng thưa chuyện, học hỏi trong sự tôn trọng, hòa kính.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z