Tag: Phật giáo Nam tông trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Nam tông Khmer trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Nam tông Khmer tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để cùng chung vai sát cánh bên nhau đồng hành cùng dân tộc, vì lợi ích và mục đích chung là an lạc, giải thoát, hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và cho thế giới trong thế kỷ XXI.
20:00 21/11/2019