Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Lành dữ nghiệp báo: Phước báo hiện tiền

Lành dữ nghiệp báo: Phước báo hiện tiền

Nhân quả không bao giờ lường dối ai, người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được!
Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát và những điều Phật tử nên biết

Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát và những điều Phật tử nên biết

Kiến thức 21/09/2020, 08:18

Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát không phải là việc ngẫu hứng thích là mua, thỉnh được. Việc mua, thỉnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát phải xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ muốn thỉnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát về nhà để thờ.

Nội dung Chú Đại Bi phiên âm Phạn Việt và Phạn Hán Việt

Nội dung Chú Đại Bi phiên âm Phạn Việt và Phạn Hán Việt

Kiến thức 20/09/2020, 17:23

Về mặt ngữ âm, trì chú Đại bi bằng âm Phạn đúng với “Phạm âm” hơn bản phiên âm Hán-Việt. Những ai, lâu nay trì tụng chú Đại bi bằng âm Hán-Việt thì tùy duyên. Còn những người mới bắt đầu học, nếu có quan tâm lựa chọn.

Gieo nhân thiện ắt gặt quả thiện

Gieo nhân thiện ắt gặt quả thiện

Kiến thức 20/09/2020, 16:07

Mọi người muốn tìm cầu hạnh phúc, nên thường cúng dường Phật và chư tăng, trồng nhân thiện thì tự nhiên sẽ hái được quả thiện.

Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ tấn hương trong Phật giáo

Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ tấn hương trong Phật giáo

Kiến thức 20/09/2020, 12:03

Tấn hương hay còn gọi là “đốt liều”, “thọ liều”, trên đầu của những người xuất gia có những chấm cháy tròn, tục gọi là “vết thẹo đốt hương”, trong Phật giáo gọi là “nhiệt đảnh” (đốt đầu).

Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi

Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi

Kiến thức 17/09/2020, 10:06

Đệ tử chúng con, nhờ giáo huấn của đức Bổn sư, nhờ ơn lành thường giăng bủa của đức Từ phụ, nhờ sự khai thị rõ ràng của Thiện tri thức, hôm nay mới biết được mục đích quan trọng và chân chánh của pháp môn niệm Phật, là niệm Phật thì phải vì thoát ly sinh tử luân hồi.

Sống theo lời Phật: Lợi ích của hạnh thiền

Sống theo lời Phật: Lợi ích của hạnh thiền

Kiến thức 17/09/2020, 09:15

Thiền là một pháp môn tu tập rất phổ biến, không những trong đạo Phật mà còn hiện hữu trong các tôn giáo khác. Nhưng nói tới cách tu thiền niệm thân, là nói tới thiền của đạo Phật.

A La Hán là ai?

A La Hán là ai?

Kiến thức 17/09/2020, 08:16

A La Hán cũng có ba nghĩa giống như Tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A La Hán, A La Hán là quả của Tỳ kheo; nhân làm Tỳ kheo, tu được chứng quả, trở thành A La Hán.

Thần chú là gì?

Thần chú là gì?

Kiến thức 17/09/2020, 07:50

Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn. Trì tụng Thần chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thêm được phúc lành, tăng trưởng Bồ đề tâm.

Ý nghĩa những vật phẩm cúng Phật

Ý nghĩa những vật phẩm cúng Phật

Kiến thức 16/09/2020, 15:43

Nhằm tránh tình trạng cho rằng Phật giáo mê tín, dị đoan, chỉ biết van xin, cầu nguyện; cũng để giúp hàng Phật tử chúng ta hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu chân thật về nền giáo học của Phật giáo, người viết xin giải thích sơ lược về ý nghĩa của những vật được thờ cúng.

Tượng Đức Phật Dược Sư và những điều Phật tử nên biết

Tượng Đức Phật Dược Sư và những điều Phật tử nên biết

Kiến thức 16/09/2020, 14:22

Đức Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy và chướng ngại, và giúp họ trừ diệt ba độc tố - tham trước, sân hận và si mê.

Làm thế nào mới có thể xa rời khổ đau và được an lạc?

Làm thế nào mới có thể xa rời khổ đau và được an lạc?

Kiến thức 16/09/2020, 14:21

Trong kinh Phật dạy, khổ đau và phiền não đều do từ mê muội mà tự chiêu cảm lấy. Nguyên nhân mê lầm là do hoàn cảnh sinh hoạt mà có, vì chúng ta không hiểu rõ ràng về chân tướng sự vật.

Địa Tạng Vương Bồ tát cưỡi linh thú gì?

Địa Tạng Vương Bồ tát cưỡi linh thú gì?

Kiến thức 16/09/2020, 13:36

Địa Tạng Vương Bồ tát ngồi trên linh thú Đề Thính, linh thú có khả năng nghe thấy mọi thứ trong Tam Thế, giúp Địa Tạng Vương phân biệt được thật giả, đúng sai.

Lành dữ nghiệp báo: Lòng lành đổi tướng thay tên

Lành dữ nghiệp báo: Lòng lành đổi tướng thay tên

Kiến thức 16/09/2020, 10:52

Đó là tích người có lòng lành đổi tướng bần cùng thành tướng phú quý. Cái điều lành ấy là thấy của không tham, cứu người khỏi chết mà được phước báo như vậy.

Dạy con cái, hãy làm cho chúng sợ tội, ham làm việc phước

Dạy con cái, hãy làm cho chúng sợ tội, ham làm việc phước

Kiến thức 16/09/2020, 09:23

Con lớn lên, cha mẹ đừng bao giờ lấy quyền cha mẹ bắt con phải làm thế này, thế nọ. Phải hiểu tư tưởng tâm lý chúng, tùy theo đó hướng dẫn chúng.

Thân trung ấm là gì?

Thân trung ấm là gì?

Kiến thức 16/09/2020, 08:27

Thân trung ấm là trạng thái trung gian hoặc khoảng không gian mà chúng ta sẽ trải nghiệm giữa cái chết và lần tái sinh tiếp theo.

Thân trung ấm có thể thay đổi nơi thọ sinh hay không?

Thân trung ấm có thể thay đổi nơi thọ sinh hay không?

Hỏi - Đáp 16/09/2020, 08:21

Phàm còn là chúng sinh trong cõi dục, cõi sắc, tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác, sau khi chết được siêu thoát hay trầm luân, các chúng sinh ấy đều phải trải qua giai đoạn thân trung ấm.

Tượng Bồ tát Địa Tạng và những điều Phật tử nên biết

Tượng Bồ tát Địa Tạng và những điều Phật tử nên biết

Kiến thức 15/09/2020, 14:15

Tượng Bồ tát Địa Tạng không phải là việc ngẫu hứng thích là mua được. Thờ Bồ tát Địa Tạng với tâm hướng luôn luôn mong mỏi lĩnh hội được ngọn đèn trí tuệ của Ngài, xa lìa khổ não, không đọa ác đạo.

5 cách lựa chọn thực phẩm chay - thực dưỡng an toàn

5 cách lựa chọn thực phẩm chay - thực dưỡng an toàn

Kiến thức 15/09/2020, 13:32

Với sự đa dạng của thực phẩm chay hay thực dưỡng, từ chế biến sẵn đến nguyên liệu tươi, khô, người tiêu dùng cần chú ý để lựa chọn thực phẩm sao cho đúng và an toàn với sức khỏe. Sau đây là 5 cách lựa chọn thực phẩm an toàn cho cộng đồng người ăn chay và ăn thực dưỡng.

Cận tử nghiệp là gì?

Cận tử nghiệp là gì?

Kiến thức 15/09/2020, 13:25

Cận tử nghiệp là nghiệp vừa được tạo tác ra trước lúc chết là yếu tố quyết định cảnh giới tái sinh. Khi có sự kiện của cận tử nghiệp quyết định cảnh giới tái sinh, thì hẳn nhiên những tâm niệm sau cùng giữ vai trò quyết định.

Đức Phật độ người gánh phân

Đức Phật độ người gánh phân

Kiến thức 15/09/2020, 10:33

Đức Phật nói: “Phật Pháp như nước sạch, có thể tẩy tịnh mọi điều dơ bẩn. Dù là bất kể thứ gì trên thế gian, một khi được tắm rửa trong Phật Pháp liền trở nên thanh tịnh".

Xem thêm