Pháp Tam vô lậu học (I)

Giới luật là cơ bản xây dựng nền tự do hạnh phúc thiết thực cho nhân loại thật vô cùng hữu hiệu. Vì vậy nếu ai nghiêm trì Giới luật sẽ được mau ra khỏi sinh tử sớm lên bờ giác.
08:13 20/10/2019

Tâm Bồ Đề là gì ?

Bồ Đề Tâm là phương tiện để chân tâm khởi tác dụng tích cực trong cỏi trần thế. Bồ Đề Tâm là tâm thái vô hạn, vô biên, vô tận, không bị ngăn ngại bởi phiền não chấp trước của bản ngã nhỏ bé.
08:09 19/10/2019

Chữ Nghiệp trong Đạo Bụt

Trong đạo Bụt, nghiệp gồm có: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Khi ta có một tư duy, một ý nghĩ, một tư tưởng đầy tha thứ bao dung thì gọi là thiện ý nghiệp.
06:50 19/10/2019

Khái quát tư tưởng Kinh Pháp Hoa

Tư tưởng cốt tủy của Kinh Pháp Hoa là muốn nêu lên hoài bão của Phật là “Khai thị chúng sinh, ngộ, nhập, Phật Tri Kiến” mà đặc biệt là ở phần ngộ nhập Tri Kiến Phật, một phương pháp nắm bắt thực tướng hay giác tính sẵn có nơi mỗi người.
06:48 19/10/2019

Nên tu pháp môn gì để giảm bớt tâm sân hận cuồng si?

Tất cả những diễn biến hạnh phúc hay khổ đau, những sân si sanh khởi, những toan tính đủ điều (Nghiệp) đến hay đi đều do chính bạn định đọat và cũng xuất phát từ “Tâm” giác ngộ hồi đầu mà nghiệp tiêu vong.
06:47 19/10/2019

Viên tịch và Tân viên tịch

Trước đây, ta ít khi nghe và thấy chữ "Tân Viên Tịch" trong các văn thư, cáo phó, nhưng gần đây chữ "Tân Viên Tịch" nhiều hơn trước để chỉ sự kiện một vị Tôn Đức Tăng Ni Giáo Phẩm vừa viên tịch. Vậy trong thực tế có sự khác nhau giữa viên tịch và tân viên tịch không?
07:19 18/10/2019

Trùng tang liên táng có thật không? Làm thế nào để hóa giải?

Làm Phật tử quy y Tam Bảo, nhất nhất tin tưởng Phật pháp, tin Thầy Tổ hướng dẫn đạo, không tin vào những học phái không phải của Phật. Chúng ta có quyền nghiên cứu sâu, học hỏi các tín ngưỡng dân gian khác, nhưng không nghe theo, sẽ làm rối rắm thêm cho gia đình và tâm tư Phật tử.
14:20 17/10/2019
Phật Giáo

Ý nghĩa và lợi ích tụng niệm thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Lợi ích khi niệm thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là không thể bàn cãi, rất mạnh mẽ, nó giúp chúng ta hiểu rõ về sự hiểu biết và ảo tưởng của chúng ta, để nâng cao kỹ năng học tập, tranh luận, viết lách, trí nhớ và trí tuệ.
10:43 17/10/2019

Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Dược Sư và 12 đại nguyện

Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư không chỉ trình bày về bản nguyện cứu đời của đức Phật Thầy Thuốc khi ngài còn là vị Bồ-tát, mà còn giới thiệu phương pháp hành đạo và hoằng pháp có hiệu quả cho tất cả những ai đang hướng về đạo quả giác ngộ vô thượng.
10:26 17/10/2019

Niệm Phật, cầu nguyện hạnh phúc bình an có phải đi ngược với quy luật nhân quả?

Năm 523 (trước Công nguyên), Bồ tát Sĩ Đạt Ta ra đời, giác ngộ đi tu thành Phật là bức thông điệp phá tan giấc ngủ trong đêm dài của loài người, cảnh giác những ai tin vào số phận và cúi đầu chấp nhận khổ đau rơi lệ trước thần linh.
09:31 17/10/2019

Làm thế nào để biết được vong nhi đã được siêu độ? Ai phải chịu nghiệp báo phá thai?

Các bạn Phật tử chúng ta, là những người con Phật đã thọ quy giới: thứ nhất không sát sanh - thứ hai không trộm đạo - thứ ba không tà dâm - thứ tư không nói dối - thứ năm không uống rượu.
14:35 16/10/2019

Lợi ích tụng Kinh niệm Phật

Tụng Kinh niệm Phật (Tụng là đọc, niệm là nhớ) là miệng đọc tâm nhớ, tâm và miệng hợp nhất, nhất tâm đọc và nhớ lời Kinh và danh hiệu của Phật.
14:17 16/10/2019

2 bữa trai cúng dàng Đức Phật nhiều phúc báu nhất

Trong muôn vàn sự cúng dường, có hai sự cúng dường rất đơn sơ, bình dị nhưng đã đi vào lịch sử và được chính đức Phật khẳng định là có nhiều phước báu nhất và đầy kỷ niệm nhất trong cuộc đời của Ngài.
07:15 16/10/2019

Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng, mê tín dị đoan trong gia đình?

Giáo pháp Đức Phật dựa vào luật nhân quả để hướng dẫn con người thoát khỏi những tai ương, tự chúng sanh có thể tu tập làm lành lánh dữ, phát tâm ăn chay, giữ giới và giữ cho tâm tánh thật tĩnh táo, tránh luyến ái nhiều mà đọa lạc tử sanh.
15:08 15/10/2019

Hai sự cúng dường tối thượng

Trong muôn vàn sự cúng dường, có hai sự cúng dường rất đơn sơ, bình dị nhưng đã đi vào lịch sử và được chính đức Phật khẳng định là có nhiều phước báu nhất và đầy kỷ niệm nhất trong cuộc đời của Ngài. Đó là hai sự cúng dường của nàng Tu-xà-đa và người thợ rèn Thuần-đà (Cunda).
14:21 15/10/2019

Phép Quán Thế Âm Bồ Tát để sám hối và thanh tịnh nghiệp

Chúng ta hãy tạo động lực bằng cách nghĩ rằng ta đã tạo nhiều ác nghiệp ở kiếp này và trong vô lượng kiếp trước. Những ác nghiệp này, khi kết trái, sẽ trở thành những nỗi đau khổ liên tục nếu ta không thanh lọc (rửa sạch) chúng.
10:45 15/10/2019

Thần chú Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là một vị Phật có thân hình màu trắng và thường xuất hiện ở trung tâm Mandala của trường phái Chân ngôn.
09:09 15/10/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z