Thực hành buộc tâm và diệt trừ tạp niệm khi niệm Phật

Không cần vội vàng, chỉ lóng lặng tâm tư, khiến sáu chữ Hồng danh mỗi mỗi từ nơi tâm phát khởi, thành tiếng nơi miệng, nghe rõ ràng nơi tai. Lại từ trong tâm niệm lưu xuất, xuyên xuốt xoay vần không để cho gián đoạn thì tạp niệm tự dứt.
06:30 09/11/2019

Niệm Phật như gạo bỏ vào bình báu

Nay ta niệm Phật, thực hành một phương tiện: tự xem tâm này như một cái bình báu sạch, danh hiệu Phật như hạt gạo. Từng chữ, từng câu như gạo bỏ vào bình, rơi xuống như ngọc xâu thành chuỗi. Gạo đã vô tận mà bình cũng chẳng đầy, chẳng văng một hạt nào ra ngoài bình.
06:00 09/11/2019

Nương theo hạnh nguyện của Tổ sư Huệ Đăng để phát huy năng lực của mình

Nếu người tu không có căn lành, không cảm tâm, không có niềm tin, thì con đường họ đi chắc chắn không bao giờ tới đích. Khi căn lành chúng ta phát, tâm chúng ta trở thành thanh tịnh, không nghe ngôn ngữ nữa, mà nghe bằng tâm là tha tâm thông.
18:00 08/11/2019

Thần Chú Đại Bi: Viên ngọc của người cùng tử

Thần Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.
14:34 08/11/2019

Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật, có được vãng sinh?

Phật tử nên nhớ rằng, với 48 điều đại nguyện của đức Phật A Di Ðà, không có nguyện nào mà Ngài không nghĩ đến việc tiếp dẫn chúng sinh về cõi nước của Ngài. Nhưng với điều kiện là, chúng sinh đó phải hết lòng xưng niệm danh hiệu Ngài.
09:20 08/11/2019

Thuyết nhân quả nghiệp báo của đạo Phật trong truyện Kiều

Nhân quả Nghiệp báo là một giáo lý phổ quát căn bản đầu tiên của đạo Phật. Đạo Phật chủ trương tất cả mọi hành vi tạo tác của ba nghiệp thân, miệng, ý con người đều tạo thành những Nghiệp nhân và Nghiệp nhân đó sẽ thành Nghiệp quả hiện hành báo ứng ở ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai.
08:13 08/11/2019

Những ngày ăn chay trong năm là những ngày nào?

Ăn chay đã vâng giữ theo lời Phật dạy, có lợi ích, hợp tình lý như trên, thì tất cả phật tử đều nên tùy hoàn cảnh, khả năng tập lần, để tiến bước lên đường phước huệ.
08:09 08/11/2019
Phật Giáo

Phương cách niệm Phật nào giúp dễ đạt nhất tâm bất loạn nhanh nhất?

Con tu theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần niệm Phật con cố gắng nhiếp tâm vào câu Phật hiệu hay vào xâu chuỗi.
06:30 08/11/2019

Liệu có sự sống sau khi chết hay không?

Câu trả lời này của Thầy chỉ là một lời mời, một lời đề nghị thực tập. Chúng ta cần sống đời sống của mình một cách chánh niệm hơn, với sự định tĩnh để có thể tiếp xúc một cách sâu sắc với những gì đang diễn ra trong ta và xung quanh ta.
11:27 07/11/2019

Hội từ thiện nào lại giảng đạo, truyền bá tâm linh?

Hiện vợ con/em đang tham gia một hội gọi là "Hội tán trợ chữ thập đỏ tình người Hà Nội". Con được biết hội này toàn truyền bá tâm linh, rồi lợi dụng tâm linh để trục lợi. Vợ con thì ngày càng u u mê mê. Muốn bỏ bát hương tổ tiên.
09:44 07/11/2019

Vô ngã và Niết bàn

Niết-bàn không phải là sự vật mà là một trạng thái vắng mặt trọn vẹn dòng chảy lậu hoặc của tâm. Cho vô ngã là niết-bàn chẳng khác nào cho rằng tất cả các sự vật là niết-bàn, hay nói khác hơn đánh đồng niết-bàn với các sự vật vô ngã.
08:38 07/11/2019

Khi bị oan uổng thị phi, có cần thanh minh không?

Có lúc cần thanh minh và có lúc không cần thanh minh. Nếu xung quanh chúng ta toàn là những người ác thì chúng ta không nên thanh minh vì có thanh minh cũng không bao giờ có người chịu nghe, càng thanh minh càng thêm thù oán, “thanh minh oán hận càng sanh”. Lúc bấy giờ chúng ta cần phải im lặng như Thánh.
08:31 07/11/2019

Làm thế nào để khuyến hóa gia đình thích sát sinh và mê tín dị đoan?

Đức Phật dạy: “Nhứt thiết hữu vi pháp - Như mộng huyển bào ảnh - Như lộ diệc như điện - Ưng tác như thị quán”, ngày nào đó các pháp trên cũng đi vào quên lãng thôi các Bạn ạ!
07:00 07/11/2019

Sau khi chết nghiệp đi về đâu?

Người không tin nhân quả nghiệp báo, đối với tự thân và xã hội đều là họa hại lớn, vì họ mãi gây tạo nghiệp ác. Một khi đã gây tạo nghiệp ác, thì vĩnh kiếp trầm luân trong bể khổ. Thật là đau xót lắm thay
14:29 06/11/2019

Tại sao người giàu sang, kẻ nghèo hèn?

Người nghèo sẽ bố thí bằng lời nói an ủi động viên giúp đỡ người khác, thấy người bệnh thì mình thăm hỏi hoặc chăm sóc, nếu có thời gian thì đến chùa làm công quả, như vậy giàu nghèo gì ai cũng có thể bố thí được.
08:50 06/11/2019

Mối liên hệ giữa chánh niệm và các pháp khác

Bất cứ một pháp nào trên thế gian này đều tồn tại trong mối liên hệ với vô số pháp khác. Không có pháp nào có thể tồn tại một mình nó. Cũng vậy, Chánh niệm cũng có mối liên kết hữu cơ với rất nhiều pháp khác.
06:00 06/11/2019

Phải biết quý tiếc phước báo của mình

Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này, họ chỉ hưởng phước, mà không tu phước. Đạo lý này, người đời nay không có ai tìm tòi, đến nỗi bạn có nói, người ta cũng không tin.
17:26 05/11/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z