Hiểu đúng chữ 'khổ' trong Phật giáo

Đức Phật là vị lương y, khi thấy căn bệnh khổ của chúng sanh, chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm ra nguyên nhân và phương thuốc để điều trị căn bệnh ấy hầu giúp họ thoát khỏi những cơn đau đớn quằn quại của bệnh khổ.
16:53 09/12/2019

Thiền có lợi cho bà bầu và thai nhi

Trong 9 tháng 10 ngày mang thai, người phụ nữ cảm nhận cơ thể chuyển biến từng ngày, từng đêm, từng giờ… Những đau đớn của cơ thể, những hạnh phúc chờ đợi, và cả những lo lắng về những gì chưa biết đang tới gần. Thiền tập có thể giúp được gì cho người phụ nữ đang mang thai?
14:14 09/12/2019

Xung khắc, kỵ tuổi trong hôn nhân - làm thế nào để hóa giải?

Các Bạn ơi! Đứng về gốc độ tâm linh, mọi việc trong đời đều do con người định đọat, con người làm “chủ nhân” trong các việc tốt xấu phải quấy, giàu nghèo sang hèn, vận mệnh của tự thân cũng do tự thân giải quyết, không ai có thể xen vào làm cho mình tọai nguyện đâu Bạn ạ!
13:34 09/12/2019

Làm sao để phân biệt được Phật, Bồ Tát, hay Ma cảnh đến tiếp dẫn lúc lâm chung?

Người phàm phu nếu không tu hành chứng được thực tướng vô tướng để vào cõi nước thực báo của Phật thì vẫn có thể dựa vào sức mạnh lời nguyện của Phật A di đà, mang theo nghiệp mà vãng sinh đến cõi Cực lạc, nhưng không thấy được báo thân của Phật và chỉ thấy được hóa thân của Ngài mà thôi.
10:48 08/12/2019

Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi ngắn gọn

Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói tại pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi có thể tẩy trừ phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh.
09:00 08/12/2019

Nghi thức hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật

Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền.
07:05 08/12/2019

Thiền sư, Luật sư, Pháp sư là gì?

Người xuất gia theo đạo Phật, đối với người thế tục nên tự xưng là tỳ kheo (Sadi) hay tỳ kheo ni (Sadini), hay tự xưng là Sa môn. Tín đồ tại gia, đối với người xuất gia, có thể nhất luật gọi A xà lê (hay Sư phụ), cư sĩ tự gọi là đệ tử, nếu không muốn thì gọi bằng tên họ mình.
09:18 07/12/2019
Phật Giáo

Đi lễ chùa đầu năm nên mặc như thế nào cho phù hợp?

Có thể nói đi lễ chùa đầu năm là một tục lệ đẹp và vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, không ít người vô tình tạo nên hình ảnh xấu khi có lựa chọn trang phục không hợp lý khi đi lễ chùa. Vậy đi lễ chùa đầu năm nên mặc như thế nào cho phù hợp?
09:08 07/12/2019

Rộng tu công đức hồi hướng vãng sinh

Trong kinh Quán Vô lượng thọ chép: “Phật bảo ngài A Nan và bà Vi đề Hy rằng nếu có chúng sanh nào nguyện cầu sanh về Tây phương Tịnh độ, nên phát khởi 3 tâm thì liền đặng vãng sinh.
07:21 07/12/2019

Nhận thức về tầm quan trọng của giới luật

Giới luật được thiết lập là mở ra lộ trình giải thoát cho tất cả mọi người ứng dụng thực hành. Do đó, giới luật có vai trò và tầm quan trọng đối với tất cả chúng đệ tử Phật. Trong tam vô lậu học, giới luôn là bước đầu tiên, bước đí cơ bản để thiết lập nền tảng đạo đức cơ bản.
07:21 07/12/2019

Nguyên lý căn bản của đạo Phật

Phần tinh ba nhất của con người là tư tưởng. Con người có thể tự hào rằng mình hơn vạn vật ở chỗ biết suy tưởng. "Người là một cây sậy biết suy tưởng", câu nói ấy vừa thú nhận sự yếu đuối của con người trước vũ trụ mà cũng lại vừa đề cao khả năng bất diệt của con người trước vũ trụ.
10:26 06/12/2019

Vì sao mùa xuân trong đạo Phật được gọi là Xuân Di Lặc?

Mọi người phải hằng phát tâm kết duyên lành với Tam Bảo, nuôi lớn chí nguyện Cầu Giác Ngộ. Đón xuân Di Lặc như thế mới tiếp nhận được nguồn pháp lạc trong giáo lý Phật đà.
07:43 06/12/2019

Thờ tượng Phật bị sứt mẻ có sao không?

Dĩ nhiên là được, không có gì mang tội. Tuy nhiên, tượng Phật mà bị sứt mẻ dù bất cứ nơi đâu trên hình tượng của Ngài, khi nhìn vào sẽ gây cho người ta một ấn tượng không tốt và mất đi vẻ thẩm mỹ tướng hảo trang nghiêm.
07:42 06/12/2019

Vô ngã là tinh hoa của đạo Bụt

Khoa học đã chứng minh và xác nhận vô thường-vô ngã là một sự thật, nhưng vấn đề là ta có áp dụng được tuệ giác vô thường-vô ngã đó vào trong đời sống hằng ngày để ta bớt khổ hay không? Thực tại là vô thường, vô ngã mà ta cứ nghĩ nó là thường, là ngã thì ta khổ, ta vô minh.
17:00 05/12/2019

Tượng Phật có từ khi nào?

Bất cứ ai thêu thùa tượng Phật hoặc tô đắp tạc tượng, khiến mọi người chiêm ngưỡng lễ bái, thì đều được phước báo vô lượng vô biên.
14:18 05/12/2019

Ai cũng có khả năng giác ngộ

Giác ngộ chân thật là ở ngay trong chính mỗi người chứ không đâu khác; và ai có tâm tức là có Phật, đều có khả năng giác ngộ để chuyển hóa mê lầm. Hiểu rồi thì có đầy đủ niềm tự tin tiến tu và khỏi cần phải đi soi căn xem tu được hay không?
10:08 05/12/2019

Đoạn trừ tâm ái dục – duy trì phạm hạnh

Nói tóm lại, để duy trì phạm hạnh sạch như băng tuyết, người tu sĩ phải biết quan sát, đề khởi chánh tâm. Hạn chế sự dòm ngó, để ý, liên hệ giao tiếp, ngôn đàm với người khác phái.
09:23 05/12/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z