Tag: Phật giáo và ăn chay

Ăn chay theo quan điểm Phật giáo Đại thừa

Phải nói ngay rằng, trong tất cả kinh điển Đại thừa, không có một kinh nào Đức Phật cho phép ăn thịt. Không những vậy, Đức Phật còn nói rõ việc ngăn cấm ăn thịt.
09:12 08/09/2019