Phật Giáo

Phát hiện dấu móng, bệ cột của chùa Huyền Thiên xưa

Thứ năm, 23/01/2013 | 15:31

Huyền Thiên cổ tự hay còn gọi là Vân Tiên cổ động, tức chùa cổ Huyền Thiên: Là một ngôi chùa lớn nổi tiếng thời Lý - Trần, thuộc địa phận làng Kiệt Đặc, phường Văn An. Trong chùa có động cổ Vân Tiên nổi tiếng

Sáng 18.1.2013, đã diễn ra buổi báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ học tìm dấu tích thành cổ Phao Sơn và dấu tích Huyền Thiên cổ tự do UBND thị xã Chí Linh tổ chức.

Tại nơi khai quật ở phường Văn An, đoàn phát hiện dấu móng, bệ cột của chùa Huyền Thiên xưa. 

              Tháp đã cổ

Huyền Thiên cổ tự hay còn gọi là Vân Tiên cổ động, tức chùa cổ Huyền Thiên: Là một ngôi chùa lớn nổi tiếng thời Lý - Trần, thuộc địa phận làng Kiệt Đặc, phường Văn An. Trong chùa có Động Cổ Vân Tiên nổi tiếng. Đây là nơi tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm đã từng tu luyện. Kiến trúc chùa và động đã hỏng nát, mất từ lâu, chỉ còn một ngôi tháp cổ, một bia nhỏ cùng các phế tích, bậc nền tảng hoa sen và các loại vật liệu xây dựng như gạch hoa, ngói mũi hài... minh chứng cho di tích ngôi chùa to đẹp một thời. 


Bình An (Tổng hợp từ Báo Hải Dương)

Tin liên quan