Phật Giáo

Phật pháp trong đời

Thứ năm, 03/09/2013 | 16:41

Dòng đời sinh diệt làm sao thấu tìm/Sao cho con mắt, trái tim/Nhìn về an lạc, đến miền bình an/Đất nước còn lắm gian nan

Sát na hơi thở mong manh
Làm nên cuộc sống yên lành đẹp tươi;
“Thân đâu tâm đấy” trong đời,
Từng giây từng khắc là nơi vẹn tròn
Thân đang được vui cỏn con,
Không vơi chia sẻ người còn nỗi đau.
Hạnh phúc dù có bền lâu,
 
Dòng đời sinh diệt làm sao thấu tìm;
Sao cho con mắt, trái tim,
Nhìn về an lạc, đến miền bình an
Đất nước còn lắm gian nan
Hướng theo Đại đức Phật hoàng Nhân Tông
Đạo đời hòa hợp một lòng,
Đạo lý Phật giáo giúp non sông nước nhà
Xã hội thái bình vang ca
Phật pháp, Tổ quốc cho ta vững lòng

Phúc Công Nguyễn Trường Thành
Nguyễn Trường Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z