Tag: Phép hỏa tam muội

Lửa Tam Muội kỳ diệu qua góc nhìn Phật giáo và khoa học

Sau khi Đức Phật nhập diệt, bà Kiều Đàm di mẫu (dì của Phật) và vợ của thái tử Tất Đạt Đa là Da Du Đà La đã cùng 500 ni tăng đã dùng một thứ lửa gọi là Hỏa quang tam muội để tự thiêu.
10:24 30/06/2019

Bí pháp Lửa Tam muội và Hỏa quang Tam muội

Theo kinh sách truyền tụng trong Phật Giáo, thường nói nhiều về các loại Tam Muội. Một trong những loại Tam Muội đó có tên là Hỏa Diệm Tam Muội, hay còn gọi là Hỏa Sanh Tam Muội, cũng gọi là Hỏa Quang Tam Muội, tức là loại đại định tung ra lửa.
20:00 28/06/2019