Phật Giáo

Phú Thọ: Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ III

Thứ năm, 29/08/2014 | 12:19

Ngày 04/08/Giáp Ngọ (28/08/2014), BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Đại Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ III tại chùa Bảo Ngạn, xã Sông Lô, Tp.Việt Trì để trao truyền giới châu tuệ mạng cho hàng hậu học. 

Năm nay, Giới đàn tổ chức cho cả giới tử tăng và giới tử ni. Đại Giới đàn truyền thụ giới cho các giới tử rất trang nghiêm trọng thể, trước sự thành tâm cầu giới của các giới tử và sự từ bi hoan hỷ của Chư tôn giới sư truyền giới. 
 
 
Về giới đàn của tăng, ngôi Hoà thượng Đàn đầu là Hoà thượng thượng Thanh hạ Nhiễu; ngôi Yết ma A xà lê là Hoà thượng thượng Bảo hạ Nghiêm; ngôi Giáo thọ A xà lê là Hoà thượng thượng Gia hạ Quang; ngôi Tôn chứng gồm: Đệ nhất Tôn chứng TT.Thích Minh Trí; Đệ nhị Tôn chứng TT.Thích Minh Hiền; Đệ tam Tôn chứng TT.Thích Minh Thuận; Đệ tứ Tôn chứng TT.Thích Minh Nghiêm; Đệ ngũ Tôn chứng TT.Thích Minh Pháp; Đệ lục Tôn chứng ĐĐ.Thích Trúc Thái Minh; Đệ thất Tôn chứng ĐĐ.Thích Đạo Ngộ.
 
Về giới đàn của ni, ngôi Đàn đầu là Ni trưởng Thích Đàm Nhâm; ngôi Yết ma A xà lê là Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm; ngôi Giáo thọ A xà lê là Ni sư Thích Đàm Thành; Đệ nhất Tôn chứng Ni sư Thích Đàm Nhã; Đệ nhị Tôn chứng Ni sư Thích Trí Quang.
 
Vào lúc 19 giờ 00 ngày 03/8/Giáp Ngọ, tất cả giới tử tăng và ni đã được Hòa Thượng thượng Bảo hạ Nghiêm khai đạo.

Sáng ngày 04/8/Giáp Ngọ, với tâm niệm cầu giới pháp của các giới tử, với sự hoan hỷ vô lượng, chư tôn đức giới sư đã quang lâm từ rất sớm đăng đàn truyền trao giới pháp cho các Giới tử.
 
 
Được biết, Đại giới Đàn Nguyệt Trí lần III này có 33 vị giới tử được xét duyệt để tấn đàn. Trong đó có 11 vị thọ giới Tỷ khiêu tăng, 14 vị thọ giới Sa di tăng, 2 vị thọ giới Tỷ khiêu ni, 6 vị thọ giới Thước xoa và Sa di ni.
 
 
Từ nay trở về sau trong tăng đoàn của đức Phật đã chính thức thêm những thành viên mới. Mong rằng những thành viên mới này sẽ cống hiến hết tâm nguyện của mình để cùng góp phần vào công việc xiển dương Chánh pháp, giữ gìn mạng mạch Phật pháp, và hoá độ chúng sinh. 
 
 
 
 

Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Nguyệt Trí III
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z