Phật Giáo

Phú Thọ: Lễ khai Pháp khóa An cư Kiết hạ PL.2562

Thứ năm, 12/07/2018 | 10:34

BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ cùng Ban Chức sự Hạ trường đã tổ chức lễ khai Pháp khóa hậu An cư Kiết hạ PL.2562 – DL.2018 (từ ngày 16/05 đến ngày 14/08/Mậu Tuất) cho toàn thể tăng, ni trong tỉnh Phú Thọ tại Trường hạ chùa Bảo Ngạn (xã Sông Lô, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo Đại Phẩm Luật Tạng, trong những năm đầu thiết lập Tăng đoàn, đức Phật chưa chế pháp An cư. Khi mùa mưa đến, cây cối mọc lên kéo theo sự sinh sôi nảy nở của vô số côn trùng. Một số đạo sĩ các giáo phái khác họ cũng có quy định an trú trong mùa mưa để tránh giẫm đạp làm tổ̉n hại sinh mạng nhưng chư tăng đệ tử Phật vẫn tiếp tục du hành trong ba tháng mùa mưa. Sự việc này đã khiến dân chúng và các giáo phái ngoại đạo kịch liệt chỉ trích: “Làm thế nào có thể những sa môn, con trai của dòng họ Thích Ca đi về trong mùa đông, mùa hè và cả trong mùa mưa, họ chà đạp xuống thảm cỏ xanh, làm bị thương, giết hại nhiều sinh vật? Đến mùa mưa, chim, kiến còn biết làm tổ để trú mưa, các đệ tử sa môn Cồ Đàm cứ đi mãi và dẫm phải côn trùng”. 

Sự kiện này được trình báo lên đức Phật, Ngài dùng huệ nhãn để quán xét và nhận thấy nhân duyên đã đến, nên chế pháp An cư Kiết hạ hằng năm để những người xuất gia hành trì an lạc. Ngài dạy: “Nay tôi quy định các tỳ kheo phải kiết túc an cư trong ba tháng mùa mưa”.

Từ đó về sau, truyền thống an cư được thực hiện đều đặn hằng năm trong tăng đoàn nhằm an trú một chỗ thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng vân du hóa độ, làm công tác phật sự và đã mang lại nhiều lợi lạc không chỉ cho hành giả an cư mà còn cho hàng phật tử tại gia.
 
BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ cùng Ban Chức sự Hạ trường đã tổ chức lễ khai pháp khóa hậu an cư kiết hạ PL.2562 – DL.2018 (từ ngày 16/05 đến ngày 14/08/Mậu Tuất) cho toàn thể tăng ni trong tỉnh Phú Thọ tại Trường hạ chùa Bảo Ngạn (xã Sông Lô, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

TT.Thích Minh Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh tuyên bố khai mạc lễ khai Pháp: an cư kiết hạ là một phương pháp tu tập cho hàng đệ tử xuất gia thể hiện lòng từ bi hộ mạng chúng sinh, giữ gìn giới luật và làm tăng trưởng giá trị sống hòa hợp như nước với sữa của hàng chúng trung tôn. Trong suốt 90 ngày chuyện tu tịnh nghiệp hạ trường sẽ khai vô thượng Đại thừa Pháp bảo, diễn vi diệu pháp nhằm mang lại tư lương cho toàn thể hành giả an cư trên lộ trình hoàn thiện pháp học… 

ĐĐ.Thích Minh Tồn đã báo cáo công tác tổ chức an cư và chương trình tu học trong 3 tháng. Thực hiện Thông bạch của HĐTS GHPGVN hướng dẫn về việc an cư kiết hạ và Nghị quyết phiên họp ngày 16/06/2018 của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ tổ chức cho tăng ni nhị bộ an cư tập trung tại chùa Bảo Ngạn, xã Sông Lô, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
 
Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã thành lập BTC khóa an cư kiết hạ năm 2018 gồm các vị ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, đương vi ngôi Hạ chủ Hạ trường; TT.Thích Minh Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ làm Trưởng ban.

Sau khi làm lễ tác pháp an cư, Hạ trường đã họp và suy cử Ban chức sự Hạ trường gồm 17 Ban, trong đó đứng đầu là Ban Duy na có 04 vị: TT.Thích Minh Nghiêm - Chánh Duy na; TT.Thích Minh Thuận; TT.Thích Minh Đức; Ni sư Thích Đàm Nhã - tam vị đồng đương vi Phó Duy na thừa ủy quyền của Hòa thượng Hạ chủ trực tiếp điều hành các công việc phật sự thường nhật của Hạ trường. Tổng số hành giả an cư là 105 vị (51 vị tỷ khiêu tăng, 02 vị sa di tăng, 04 hình đồng tăng; 42 vị tỷ khiêu ni, 01 vị thức xoa, 04 vị sa di ni, 01 hình đồng ni).

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ sách tấn toàn thể hành giả an cư nỗ lực tu tập, khuyến tiến các phật tử phải biết bảo vệ môi trường trong sạch, luôn lấy sinh mệnh chúng sinh làm nền tảng.

Thích Quang Vũ - Ban TTTT Phật giáo tỉnh Phú Thọ
Thích Quang Vũ
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z