Phú Thọ: Lễ Tạ pháp khóa An cư Kiết hạ ở chùa Bảo Ngạn

Thứ năm, 28/09/2017 | 11:18

Sáng ngày 08/08/Đinh Dậu (27/09/2017) Ban chức sự Trường hạ Bảo Ngạn tỉnh Phú Thọ đã làm lễ Tạ pháp nội bộ cho các hành giả an cư tại giảng đường chùa Bảo Ngạn.

Lễ Tạ pháp dưới sự điều hành của TT.Thích Minh Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC khóa an cư kiêm Chánh duy na Hạ trường; cùng sự tham dự của Chư tôn đức TT BTS và chư hành giả an cư kiết hạ.

TT.Thích Minh Nghiêm thay lời Hòa thượng đường chủ thượng Thanh hạ Nhiễu ban đạo từ sách tấn toàn thể hành giả an cư sau khi về trụ xứ của mình vẫn phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, luôn lấy việc tu tập làm nền tảng cho mọi sinh hoạt, khuyến tiến các phật tử tu tập theo ý chỉ Phật dạy nương theo lời chư Tổ để lại.
Các hành giả đại diện đại chúng tác bạch Tạ pháp
Cũng trong ngày Tạ pháp chư hành giả an cư đã thực hiện nghi thức “Cổ Phật Khất Thực” đúng tinh thần ý nghĩa của tỳ kheo. Trong luận giải về kinh Kim Cương, Đại sư Tông Mật đã đưa ra 3 định nghĩa về thuật ngữ tỳ kheo là bố ma: "mối lo sợ của ma quỷ"; khất sĩ "sống bằng hạnh khất thực"; tịnh giới "giới luật thanh tịnh". 

Buổi chiều cùng ngày, tăng, ni hạ trường đã đại diện về khánh lạp Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đạo hiệu thượng Phổ hạ Tuệ trong niềm tôn kính hàng hậu học.

Thích Quang Vũ
Thích Quang Vũ
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ