Phật Giáo

Phú Thọ: Ngày 12/07/2014, chùa Cây Thị tổ chức khóa tu mùa hè lần III

Thứ năm, 06/06/2014 | 14:12

Thời gian: 05 ngày (từ 12 - 16/7/2014). Địa điểm: Chùa Cây Thị (chùa Thiên Phúc) - Km 7, Khu 19, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng: Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên từ 15 tuổi đến 25 tuổi. 

Chùa Cây Thị tổ chức khóa tu mùa hè lần III

Thời gian: 05 ngày (từ 12/7/2014 đến 16/7/2014)
Địa điểm: Chùa Cây Thị (chùa Thiên Phúc) - Km 7, Khu 19, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Đối tượng: Thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên từ 15 tuổi đến 25 tuổi. 
Thời gian phát hành hồ sơ đăng ký: Bắt đầu từ 01/06/2014. 
Điện thoại đăng ký: (0210) 3 760 575. 
Email: chuathienphucphutho@gmail.com
Website: www.chuacaythi.com

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z