Tag: quan điểm của những người nổi tiếng về ăn chay

Những người nổi tiếng trên thế giới ăn chay

Dưới đây là ý kiến của một vài người tiêu biểu trong số rất nhiều người nổi tiếng ăn chay thuộc nhiều thời đại và lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Hãy cùng Phatgiao.org.vn tìm hiểu về những quan điểm của họ về việc ăn chay.
10:24 04/07/2019