Phật Giáo

Quán thân vô thường!

Thứ năm, 31/05/2016 | 11:55

Thế gian quán đổi vô thường/Hợp sinh, tan rã thịt xương tan tành/Kiếp người thoạt mất lại sanh/Luân hồi xoay chuyển mỏng manh thế trần.

 
Thế gian quán đổi vô thường,
Hợp sinh, tan rã thịt xương tan tành.
Kiếp người thoạt mất lại sanh,
Luân hồi xoay chuyển mỏng manh thế trần.

Thân này biến hoại vạn lần,
Ý mê Ý ngộ Niệm gần giống nhau.
Chỉ là Giác trước Ngộ sau,
Đồng chung một cảnh như nhau cùng về.

Xả buông phiền não nặng nề,
Dây sầu si ái ê chề chốn quê.
Xác thân xương bám bụi mê,
Tịnh thiền quán tưởng Tâm về nhẹ Không.

Thiên Nhãn
Thiên Nhãn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z