Phật Giáo

Quảng Bình: Tác Pháp An cư Kiết hạ tại chùa Đại Giác

Thứ năm, 13/06/2017 | 14:37

Sáng ngày 15/05/Đinh Dậu (09/06/2017), tại Chùa Đại Giác (Phường Đức Ninh Đông, Tp.Đồng Hới), đã trang nghiêm diễn ra Lễ Khai pháp Trường hạ, tác Pháp An cư Kiết hạ do BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình tổ chức năm Đinh Dậu – 2017.

Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư tăng đều có ba tháng tập trung An cư Kiết hạ một nơi, ở yên tu học. Đây là một nghĩa vụ thiêng liêng của hàng đệ tử Phật xuất gia. Luật an cư này đã được đức Phật chế định khi Ngài còn tại thế cho đến bây giờ.
 
An cư tức là chúng tăng sống yên ổn một chỗ hoà hợp và thanh tịnh để cùng nhau tu học, trau dồi Giới đức, Định học và Tuệ học sau chín tháng đi hoằng pháp độ sinh. Đây là cơ hội quý báu để mỗi hành giả xuất gia thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tích lũy hành trang cho những tháng ngày hoằng pháp lợi sinh sau 3 tháng an cư.
 
Vào lễ nhập an cư kiết hạ, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Thiền chủ Trường hạ đã quang lâm Đại hùng Bảo điện niêm hương bạch Phật, tác pháp An cư.

Sau đó, Hòa thượng đã có đôi điều nhắc nhở, sách tấn những hành giả an cư tại chùa Đại Giác năm nay. Trong ba tháng này, chư tăng cần phải đặt mình trong giáo pháp để học tập, để chiêm nghiệm lời Phật dạy, thúc liễm thân tâm, giữ gìn oai nghi tế hạnh của người xuất gia… Đặc biệt, chúng ta cần phải tránh bớt những ngoại duyên để không làm ảnh hưởng đến sự tu học trong mùa an cư này.
 
Hòa thượng cũng nhắn gửi đến toàn thể chư tôn thiền đức tăng, ni GHPGVN tỉnh Quảng Bình thọ an cư trang nghiêm, đúng quy định giới luật, tăng cường đạo tình pháp lữ, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp và đức tính thanh tịnh của Tăng già nhằm góp phần xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh, để cho mạng mạch chánh pháp trường lưu. 

Suốt 3 tháng mùa hạ năm nay, chư tăng ni an cư với số lượng 20 chư tăng ni (Trong đó có 17 chư tăng và 3 chư ni) cùng hơn 100 phật tử từ các chùa trong hành phố Đồng Hới,  huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình.
 
Đặc biệt, suốt 3 tháng tại Trường hạ, quý phật tử thọ thập thiện và ngũ giới được theo chư tăng thọ quá đường, để gieo trồng phước đức, đồng thời hộ trì Trường hạ.

Khải Đạo - Lệ Hiếu
Thích Khải Đạo
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z