Phật Giáo

Quảng Nam: 5 đạo tràng chuẩn bị kiết giới an cư

Thứ năm, 18/05/2015 | 09:02

Sáng ngày 29/03/Ất Mùi (17/5/2015), Chư tôn đức các huyện phía Nam tỉnh Quảng Nam đã quang lâm thực hiện Bố tát tụng giới định kỳ hằng tháng tại tổ đình chùa Tịnh Độ, Tp.Tam Kỳ.

 
Tại lễ Bố-tát, Chư tôn đức tăng đã cùng nhắc nhở nhau tinh tấn tu học, ĐĐ.Thích Chánh Huệ, ĐĐ.Thích Viên Trừng đã đọc giới nhằm giúp chư hành giả luôn sống trong tinh thần của giới luật, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ.

Truyền thống lễ Bố-tát đã có từ khi Phật còn tại thế, chiếu theo lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La, đức Phật chấp thuận cho chúng Tỳ kheo cùng sống trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức đọc giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa. Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ hằng tháng của chư tôn đức là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Dịp này HT.Thích Thiện Thành, Phó trưởng BTS kiêm Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cũng đã cho biết vào ngày 21/4/Ất Mùi sẽ kiết giới an cư tại chùa Hòa An, (TP.Tam Kỳ) dành cho chư Tăng.

Được biết, vào ngày 20/4/Ất Mùi, Chư tôn đức tăng các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam cũng kiết giới an cư tại Tổ đình Chúc Thánh, Tp.Hội An; và ngày 16/4/Ất Mùi kiết giới an cư dành cho chư ni toàn tỉnh tại 3 địa điểm: chùa Diệu Quang (Tp.Tam Kỳ), chùa Bảo Thắng(Tp.Hội An) và chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn).

Quang Thanh – Nhuận Bình Ban TTTT PG Quảng Nam
Quang Thanh – Nhuận Bình
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z