Phật Giáo

Quảng Nam: Cáo phó Hòa thượng Thích Chí Đạo

Thứ năm, 08/12/2014 | 10:39

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 07 tháng 12 năm 2014 (16 tháng 10 năm Giáp Ngọ) tại chùa Hòa Quang, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2014

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Tam Kỳ
- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 
Hòa Thượng THÍCH CHÍ ĐẠO

- Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam; 
- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Tam Kỳ;
- Nguyên Chánh đại diện Phật giáo tỉnh Phú Bổn;
- Nguyên Uỷ viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng;
- Nguyên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tam Kỳ;
- Nguyên Chánh đại diện Phật giáo thị xã Tam Kỳ;
- Trụ trì chùa Hoà Quang, phường An Mỹ, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 07 tháng 12 năm 2014 (nhằm ngày 16 tháng 10 năm Giáp Ngọ) tại chùa Hòa Quang, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

* Trụ thế : 70 năm
* Hạ lạp : 47 năm

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 15 giờ 00, ngày 08 tháng 12 năm 2014 (nhằm ngày 17 tháng 10 năm Giáp Ngọ).

- Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Hòa Quang, số 98 đường Tiểu La, phường An Mỹ, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 12 năm 2014 (18 tháng 10 năm Giáp Ngọ).

- Lễ yết tổ và cung thỉnh di ảnh Hòa thượng về thăm trụ sở Giáo hội Phật giáo tỉnh vào lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2014 (21 tháng 10 năm Giáp Ngọ).

- Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 07 giờ 30 ngày 13 tháng 12 năm 2014 (22 tháng 10 năm Giáp Ngọ), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Hòa Quang, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam./.

Nay Cáo phó,              

TM.BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM  & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN LỄ TANG

(đã ký)

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN PHÁP
Phó Chủ tịch Thường Trực Hội đồng Trị Sự 
Trưởng Ban Tăng Sự Trung ương GHPGVN

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z