Phật Giáo

Quảng Nam: Cáo phó Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Thứ năm, 20/07/2016 | 12:50

Lễ thỉnh Giác linh tham Phật - Yết tổ tại Tổ đình Tịnh Độ, thành phố Tam Kỳ vào lúc 14h00 ngày 22/07/2016 (19/06/Bính Thân). Lễ tưởng niệm vào lúc 07 giờ 00 ngày 23/07/2016 (20/06/Bính Thân) tại chùa Giác Nguyên, huyện Thăng Bình. Sau đó cung tống kim quan nhập tháp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 
CÁO PHÓ

-Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
-Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình
-Môn Đồ Pháp quyến:

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN

Cố Hòa thượng Thích Thiện Tánh

            -Chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình
            -Nguyên Ủy viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
-Nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Thăng Bình
-Viện chủ Chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 
Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 21h00 ngày 18/7/2016 (15/6 Bính Thân), tại chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trụ thế: 95 tuổi              
Hạ Lạp: 45 năm

Lễ nhập kim quan vào lúc 17 giờ 00 ngày 19/7/2016 (16/6/ Bính Thân).
Kim quan được tôn trí tại chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Lễ viếng bắt đầu từ 19 giờ 00 ngày 19/7/2016 (16/6/ Bính Thân).

Lễ thỉnh Giác linh tham Phật - Yết tổ tại Tổ đình Tịnh Độ, thành phố Tam Kỳ vào lúc 14h00 ngày 22/7/2016 (19/6/Bính Thân).
 
Lễ tưởng niệm vào lúc 07 giờ 00 ngày 23/7/2016 (20/6/Bính Thân)

Tại chùa Giác Nguyên, huyện Thăng Bình.

Sau đó cung tống kim quan nhập tháp tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thường trực BTS GHPGVN huyện Thăng Bình
Môn đồ, HIếu Quyến

Kính báo
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z