Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 13/11/2013, 09:33 AM

Quảng Nam: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Từ Hạnh

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 10h40 ngày 06/11/2013 (04/10 Quý Tỵ), tại chùa Châu Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

- o0o -

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- o0o -

 

Quảng Nam, ngày 06 tháng 11 năm 2013

CÁO PHÓ

-    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam.
-    Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Điện Bàn.
-    Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TỪ HẠNH

-Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
-Chứng minh Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Nguyên thành viên Ủy Ban Mặt Trận Dân tộc thống nhất tỉnh.
-Trụ trì chùa Châu Phong, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 10h40 ngày 06/11/2013 (04/10 Quý Tỵ), tại chùa Châu Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

-Trụ thế:    94 tuổi               -Hạ Lạp: 65 năm

Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ 00 ngày 07/11/2013 (05/10 Quý Tỵ).

Kim quan được tôn trí tại chùa Châu Phong, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ 00 ngày 07/11/2013 (05/10 Quý Tỵ).

Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan nhập bảo tháp vào lúc 07 giờ 00 ngày 13/11/2013 (11/10 Quý Tỵ) trong khuôn viên chùa Châu Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 

 

 

 

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

TRƯỞNG BAN 

 

                       Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TỪ HẠNH

-Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-Chứng minh Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
-Nguyên thành viên Ủy Ban Mặt Trận Dân tộc thống nhất tỉnh.
-Trụ trì chùa Châu Phong, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


Trưởng ban:                 Hòa thượng Thích Thiện Thành

Phó Trưởng ban: Hòa thượng Thích Từ Tánh
                                Thượng tọa Thích Phước Minh
                               Thượng tọa Thích Thiện Toàn
                                 Đại đức Thích Giải Quảng
                                Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện
                                 Ni sư Thích nữ Giải Thiện

Các ủy viên: Hòa thượng Thích Giải Trọng

                 Thượng tọa Thích Hạnh Hoa 
                 Thượng tọa Thích Hạnh Nhẫn 
                  Thượng tọa Thích Đồng Nguyện
                  Đại đức Thích Như Giải
                        Đại đức Thích Tịnh Đức
                  Đại đức Thích Thắng Thiện

 Ban Thư ký: Đại đức Thích Viên Quán
               Đại đức Thích Quảng Năng
               Sư cô Thích nữ Thông Chánh
               Cư sĩ Phan Quang Lộc

Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Diệu Thanh

III. CÁC TIỂU BAN :

Xướng ngôn: Đại đức Thích Nguyên Hiền

                   Đại đức Thích Đạo Lực
                Đại đức Thích Thanh Bảo
                 Đại đức Thích Đồng Thiện

Tiếp lễ: Ni sư Thích nữ Nhật Tân

       Sư cô Thích nữ Thanh Hương
       Sư cô Thích nữ Thanh Tuệ
      Sư cô Thích nữ Nguyệt Dung

Tiếp tân: Ni sư Thích nữ Giải Thiện

        Ni sư Thích nữ Hạnh Châu
       Sư cô Thích nữ Tịnh Thường
         Sư cô Thích nữ Hạnh Tín

Thông sự: Đại đức Thích Đồng Dũng 

Chung cổ: Sư cô Thích nữ Diệu Minh
                Sư cô Thích nữ Phước Huệ
               Sư cô Thích nữ Thuần Tánh
                Sư cô Thích nữ Thuần Tâm

Cung nghinh: Sư cô Thích nữ Thanh Hồng
                         Sư cô Thích nữ Trung Tựu

Thị giả:                 Sư cô Thích nữ Hạnh Như
                        Ni chúng chùa Châu Phong
                        Ni chúng chùa Bảo Châu

Hầu Kim quan: Sư cô Thích nữ Hạnh Thiện
Hương đăng: Sư cô Thích nữ Thuần Tánh

Ban trần thiết: Đại đức Thích Thanh Tuệ
                        Đại đức Thích Huệ Thức

Tiếp trú:                 Sư cô Thích nữ Thuần Tịnh
Y tế:                         Phật tử Hà Thị Bích
                        Phật tử Hà Thị Thuận

Hành đường: Sư cô Thích nữ Hạnh Đàm
                        Ni chúng chùa Châu Phong
                         Ni chúng chùa Bảo Thắng

Ẩm thực, trai soạn: Sư cô Thích nữ Hạnh Nguyệt
                                 Sư cô Thích nữ Diệu Nghĩa
                                Ni chúng chùa Hòa Quang
                                 Ni chúng chùa Hòa Tiên

Ban điều hành xe: Gia đình Phật Tử Châu Phong
Âm thanh:                   Phật tử Trương Công Triều
Quay phim, nhiếp ảnh: Phật tử Nguyên Quang – Hà Huy
                                       Cư sĩ Thiện Mẫn

Trật tự, môi trường:      HTr.Nguyễn Công Thảnh và GĐPT huyện Điện Bàn 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TỪ HẠNH

Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung ương GHPGVN
Chứng minh Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
Nguyên thành viên Ủy Ban Mặt Trận Dân tộc thống nhất tỉnh.
Trụ trì chùa Châu Phong, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

BAN CHỨNG MINH

Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN
Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban HDPT TW GHPGVN
Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng THÍCH CHƠN PHÁT
Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng THÍCH NHƯ THỌ
Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng THÍCH CHÍ ĐẠO
Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng THÍCH GIÁC TRÀNG
Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng THÍCH HẠNH NIỆM
Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng THÍCH THIỆN NGUYỆN
Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Hòa thượng THÍCH CHÍ MÃN
Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Hòa thượng THÍCH HUỆ THƯỜNG
Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Hòa thượng THÍCH HẠNH CHƠN
Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

ĐỆ NHẤT CHẤP LỆNH 

Thượng tọa THÍCH HẠNH TRÍ
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Thượng tọa THÍCH BỬU THIỆN
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

ĐỆ NHỊ CHẤP LỆNH 

Thượng tọa THÍCH HẠNH TẤN
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Đại đức THÍCH NHƯ GIÁO
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

SÁM CHỦ

Hòa thượng THÍCH TRÍ VIÊN
Phó Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Thượng tọa THÍCH HẠNH NHẪN
Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh Quảng Nam

CÔNG VĂN

Đại đức THÍCH NGHIÊM QUẢNG

Đại đức THÍCH VIÊN BỔN

BAN KINH SƯ 1

TT. Thích Đồng Mẫn, TT. Thích Như Tường, ĐĐ.Thích Hạnh Minh,
ĐĐ.Thích Như Tịnh, ĐĐ.Thích Vân Hòa, ĐĐ.Thích Thông Trường.

BAN KINH SƯ 2

ĐĐ. Thích Nghiêm Quảng, ĐĐ. Thích Nghiêm Thanh, ĐĐ.Thích Nghiêm Thiện,
ĐĐ.Thích Thánh Khâm, ĐĐ.Thích Thông Thể, ĐĐ.Thích Thanh Tuệ. 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TỪ HẠNH

Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Chứng minh Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
Nguyên thành viên Ủy Ban Mặt Trận Dân tộc thống nhất tỉnh.
Trụ trì chùa Châu Phong, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 

Ngày mồng 5 tháng 10 năm Quý Tỵ (07/11/2013)

- 14 giờ 00: Lễ sái tịnh
- 14 giờ 30: Thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan.
- 15 giờ 00: Lễ bạch Phật khai kinh
- 16 giờ 00: Thỉnh Giác linh an vị - Thành phục
-  17 giờ 00:          Lễ viếng
- 19 giờ 00: Khóa lễ Tịnh Độ

Ngày mồng 6 tháng 10 năm Quý Tỵ (08/11/2013)

- 06 giờ 00: Cúng trà
- 07 giờ 00: Lễ viếng
- 10 giờ 00: Cúng ngọ - Cung tiến Giác linh
- 13 giờ 00: Lễ viếng
- 19 giờ 00: Thỉnh chuông U Minh
- 19 giờ 30: Khóa lễ Tịnh Độ

Ngày mồng 7 tháng 10 năm Quý Tỵ (09/11/2013)

- 06 giờ 00: Cúng trà
- 07 giờ 00: Lễ viếng
- 10 giờ 00: Cúng ngọ - Cung tiến Giác linh
- 13 giờ 00: Lễ viếng
- 19 giờ 00: Thỉnh chuông U Minh
- 19 giờ 30: Khóa lễ Tịnh Độ

Ngày mồng 8 tháng 10 năm Quý Tỵ (10/11/2013)

- 06 giờ 00: Cúng trà
- 07 giờ 00: Lễ viếng
- 10 giờ 00: Cúng ngọ - Cung tiến Giác linh
- 13 giờ 00: Lễ viếng
- 19 giờ 00: Thỉnh chuông U Minh
- 19 giờ 30: Khóa lễ Tịnh Độ

Ngày mồng 9 tháng 10 năm Quý Tỵ (11/11/2013)

- 06 giờ 00: Cúng trà
- 07 giờ 00: Lễ viếng
- 10 giờ 00: Cúng ngọ - Cung tiến Giác linh
- 13 giờ 00: Lễ viếng
- 19 giờ 00: Thỉnh chuông U Minh
- 19 giờ 30: Khóa lễ Tịnh Độ

Ngày mồng 10 tháng 10 năm Quý Tỵ (12/11/2013)

- 06 giờ 00: Cúng trà
- 07 giờ 00: Lễ viếng
- 10 giờ 00: Lễ tuần Sơ thất
- 14 giờ 00: Cung thỉnh Giác linh Yết tổ tại Tổ đình Phổ Đà, thành phố Đà Nẵng.
- 18 giờ 00: Thỉnh Giác linh yết Phật
- 19 giờ 00: Lễ sái tịnh bảo tháp
- 20 giờ 00: Lễ tưởng niệm của Môn nhơn pháp quyển.

Ngày 11 tháng 10 năm Quý Tỵ (13/11/2013)

- 07 giờ 00: Lễ khiển điện
- 07 giờ 30: Lễ Tưởng niệm (có chương trình riêng)
- 09 giờ 00: Thỉnh Kim quan nhập Bảo tháp
- 10 giờ 00: Lễ thượng chân dung.

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

'Phong thủy, tướng mạng có đạo lý nhưng không phải là tuyệt đối'

'Phong thủy, tướng mạng có đạo lý nhưng không phải là tuyệt đối'

HomeAZ 07/10/2019, 17:47

Các nguyên lý xem tướng mạng, xem sao, địa lý phong thủy có từ rất sớm. Theo truyền thuyết của các nhà chiêm tinh học thì nguyên lý đó có từ thời thái cổ, đồng thời với sự hình thành của trời đất, vũ trụ.

Đạo Phật: Đạo là con đường, Phật là giác ngộ

Thông báo 17:26 15/08/2020

Trong từ đạo Phật, "đạo" là con đường, "Phật" là giác ngộ. Thực hành lời Phật chỉ dạy đi con đường giác ngộ giải thoát, đó mới là tu.

Lời muộn màng con thương gửi mẹ

Thông báo 16:44 15/08/2020

Hôm nay, mùa Vu lan sắp về, lòng con khắc khoải nhói đau khi nhớ về hình ảnh mẹ hiền nơi quê nghèo lam lũ, mỗi ngày vẫn mong ngóng con xa. Mẹ con là một người phụ nữ bình thường, nhưng với con mẹ là người rất phi thường.

Kinh Hiếu Tử

Thông báo 16:40 15/08/2020

Đó là đoạn Kinh văn trong bản Kinh Hiếu Tử. Đọc mà cảm nhận 2600 năm trước, Phật đã thấy những thống khổ mà người làm cha làm mẹ trải qua.

Xử lý vấn đề tình cảm theo quan niệm Phật giáo

Thông báo 16:12 15/08/2020

Tình cảm vốn là bản năng sẵn có của loài người, vì vậy chỉ cần phù hợp với pháp luật, đạo đức, đều là những điều cho phép của Phật giáo. Phật giáo hoàn toàn không bài xích tình cảm, nhưng lại chủ trương dùng từ bi để thăng hoa tình cảm, lấy Bát-nhã để giáo hóa khơi thông tình cảm.

Từ điển Phật học