Phật Giáo

Quảng Nam: Chư tăng kiết giới An cư

Thứ năm, 29/05/2016 | 08:56

Hằng năm thể theo tinh thần Phật dạy, Chư tăng đều phải tập trung về một trú xứ cấm túc An cư, mục đích để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh. Theo truyền thống đó, Chư tăng trong tỉnh cũng đã vân tập về tại chùa Đạo Nguyên (Tp.Tam Kỳ) và Tổ đình Chúc Thánh (Tp.Hội An) để kiết giới cấm túc An cư trong ba tháng, vào sáng ngày 21/04/Bính Thân (27/05/2016).


Sau khi tác lễ đối thú An cư, Chư tăng đã tác pháp Yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới, khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường với bữa cơm lục hòa ngày đầu tiên.

Trong suốt ba tháng, Chư tôn đức trong ban chức sự mỗi đạo tràng tổ chức giảng dạy về Giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản, thảo luận chuyên đề, nhằm thể hiện tinh thần lục hòa, trang bị cho Chư hành giả những kiến thức trên các công tác phật sự.

Đạo tràng An cư tại chùa Đạo Nguyên (Tp.Tam Kỳ), dành cho Chư tăng ở các huyện phía Nam tỉnh Quảng Nam tham gia kiết giới An cư tu học, có 70 Tỳ kheo, 12 Sa di và 5 điệu. Tại đây, Chư tăng đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCH, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam quang lâm đạo tràng; TT.Thích Phước Minh, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni PG tỉnh làm thiền chủ và giáo thọ đạo tràng. Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 (Âm lịch), đạo tràng tổ chức tu Bát Quan Trai dành cho phật tử.

Đạo tràng An cư tại Tổ đình Chúc Thánh (Tp.Hội An), có 98 Tỳ kheo, 15 Sa di và 5 điệu, dành cho Chư tăng các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam tham gia kiết giới tu học. Chư tăng cũng đã cung thỉnh HT.Thích Hạnh Niệm,  Phó Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam làm thiền chủ; TT.Thích Đồng Mẫn, Phó Trưởng BTS PG Tp.Hội An, trụ trì Tổ đình Chúc Thánh làm hóa chủ đạo tràng.

Được biết, Chư ni trong toàn tỉnh cũng đã kiết giới An cư tại 3 địa điểm: Chùa Diệu Quang (Tp.Tam Kỳ) có 24 Tỳ kheo ni, 11 Thức xoa ma na, 6 điệu; chùa Bảo Thắng (Tp.Hội An) có 31 Tỳ kheo ni, 1 Thức xoa ma na, 9 Sa di ni, 6 điệu; chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) có 44 Tỳ kheo ni, 5 Thức xoa ma na, 12 Sa di ni và 6 điệu được kiết giới vào ngày 16/04/Bính Thân.

Ban TTTT PG Quảng Nam
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z