Phật Giáo

Quảng Nam: Chùa Giác Nguyên khai đàn Dược Sư và tu Bát Quan trai

Thứ năm, 17/02/2016 | 07:33

Sáng ngày 8/1/Bính Thân (15/2/2016) chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã trang nghiêm khai đàn Dược Sư và tổ chức tu Bát Quan trai đầu năm.

Theo Phật giáo tất cả chư Phật, Bồ tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Vì chúng sinh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của chúng sinh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh thoát khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là một trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình.
 
Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.
 
Với ý nghĩa đó, chùa Giác Nguyên thiết lập Pháp Hội Dược Sư Thất Châu, Tiêu tai diên thọ, Cầu An đầu năm, trì tụng kinh Dược Sư hằng đêm từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân, nguyện cầu quốc thái dân an.
 
Cũng trong ngày này, có hơn 300 phật tử về tham dự tu bát quan trai. Bổn tự đã cung thỉnh Đại Đức Thích Huệ Chấn, trụ trì chùa Hưng Quang, Tp.Đà Nẳng quang lâm về thuyết giảng cho đạo tràng tu học.

Quảng Huệ - Ban TTTT PG Quảng Nam
Quảng Huệ
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z