Phật Giáo

Quảng Nam: Đại lễ cầu siêu và pháp hội cúng dường trai tăng tại chùa Quang Tự

Thứ năm, 18/03/2016 | 16:17

Trong hai ngày 09, 10/02/Bính Thân (17, 18/03/2016), đạo tràng phật tử chùa Quang Tự (Quảng Nam) đã tổ chức Đại Lễ Cầu siêu, Bạt độ, Chẩn tế đọa nghiệp giải oan cho bách tánh chư hương linh tử nạn trong chiến tranh, siêu độ các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong nguyện cầu âm siêu dương thới, đất nước thanh bình, chúng sanh an lạc.

Quang lâm chứng minh và tham dự pháp hội cúng dàng trai tăng, có sự hiện diện của chư tôn HT.Thích Thiện Nguyện, UV Ban TT HĐTS, Trưởng BTS PG Tp.Đà Nẵng, HT.Thích Hạnh Niệm UV HĐTS, Phó ban TT BTS PGVN tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn Hòa thượng, tăng ni, ni trưởng, ni sư trụ trì các chùa, tự viện tịnh thất trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

Ngày 17/03/2016, sau nghi thức khai kinh bạch Phật, ĐĐ.Thích Thông Trường, chủ sám đàn tràng cùng ban kinh sư tiến hành nghi lễ sái tịnh đàn tràng, cung thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ, cung tiến hương linh chư vị tiền bối hữu công, tuyên sớ điệp và đề phan vị.

Ngày 18/03/2016, cung đón chư tôn đức chứng minh quang lâm pháp hộicúng dường trai tăng. Chư tăng bổn tự cùng các vị Đại bái tác bạch cúng dường, HT.Thích Hạnh Niệm ban đạo từ tại Pháp hội, tán dương công đức tổ chức Pháp hội của đạo tràng Phật tử, một lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ, chư hương linh tiền bối hữu công đồng thời cúng dường Tam Bảo, gieo trồng phước báu, độ sanh đúng với tinh thần đạo Phật.

Chiều cùng ngày Ban Kinh sư đăng đàn chẩn tế, cúng thí thực và trao tặng quà tình nghĩa đến đồng bào nghèo tại địa phương, hoàn mãn pháp hội trong hai ngày diễn ra tại chùa Quang Tự.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z