Phật Giáo

Quảng Nam: Gần 1.000 phật tử tu Bát quan trai tại chùa Đạo Nguyên

Thứ năm, 20/07/2016 | 13:38

Ngày 15/06/Bính Thân (18/07/2016), gần 1.000 phật tử tại gia về tu Bát quan trai tại đạo tràng an cư chùa Đạo Nguyên (P.Tân Thạnh, Tp.Tam Kỳ).

Sau khi chư Tăng tát pháp hành lễ Bố Tát, ĐĐ.Thích Chánh Huệ, trụ trì chùa Kỳ Viên (Tp.Tam Kỳ) đã hoan hỷ quang lâm đăng đàn truyền giới tướng, thuyết pháp, hướng dẫn đạo hữu phật tử phát nguyện thọ trì tám giới, các giới tử nguyện giữ gìn các giới vừa được trao truyền và thọ trì kinh chú, phát lòng từ bi trong một ngày thực hành hạnh xuất gia, trong sáu thời đi, đứng, nằm, ngồi đều giữ trọn giới Pháp mà mình vừa thọ nhận. 
 
Đạo tràng an cư tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ), dành cho chư tăng ở các huyện phía Nam Quảng Nam tham gia kiết giới an cư tu học, có 70 Tỷ kheo, 12 Sa di và 5 điệu. Tại đây, chư tăng đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Duyên, thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam làm Chứng minh đạo tràng; TT.Thích Phước Minh, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni PG tỉnh làm Thiền chủ.

Mỗi nửa tháng, vào ngày mùng 1 và 15 ÂL, đạo tràng tổ chức tu Bát quan trai dành cho phật tử trên địa bàn Tp.Tam Kỳ và các vùng phụ cận vân tập về tu tập Bát quan trai, nghe giảng pháp, nhằm giúp phật tử có cuộc sống hướng thiện, nâng cao giá trị đạo đức, trau dồi Phật pháp, kiến tạo an lạc cho bản thân và gia đình mình.
 

Quang Ảnh – Xuân Sáng - Ban TTTT PG Quảng Nam
Xuân Sáng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z