Phật Giáo

Quảng Nam: Khóa tu niệm Phật lần thứ 17 tại chùa Phước Ấm

Thứ năm, 29/07/2013 | 09:49

Ngày 27/07/2013 (20/06/Quý Tỵ) nhùa Phước Ấm chư vị đồng tu đã về tham dự khóa tu niệm Phật lần thứ 17.

Mỗi hành giả khi tham dự khóa tu đều phải tuân giữ giới mình đã thọ, phải thực hành hạnh nguyện hỷ xả với mọi người, không bàn tham vấn chuyện thế sự, luôn hòa nhã thương yêu với những người xung quanh và phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh trong suốt 2 ngày tu.

Buổi sáng cùng ngày đại đức Thích Bảo Ân trụ trì chùa Phước Ấm đã nhắc nhở toàn thề đại chúng nên tập trung vào việc tu tập, dứt bỏ những sự duyên ràng buộc của thế gian, có như thế công phu tu tập mỗi ngày mới tăng tiến, đạo tâm mới vững. Khi dữ vững được niềm tin vào pháp môn mình và sự nổ lực không ngừng thì kết quả ở ngày sau sẽ thành tựu viên mãn.

Sau lời chia sẽ của đại đức trụ trì khép lại toàn thể đại chúng hoan hỷ  chính thức đi vào công phu tu tập của mình.
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN, BÀI LIÊN QUAN
CTV
CTV
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z