Phật Giáo

Quảng Nam: PG huyện Thăng Bình họp rà soát chuẩn bị Đại hội, nhiệm kỳ VII

Thứ năm, 29/09/2016 | 16:47

Sáng ngày 29/08/Bính Thân (29/09/2016), tại Văn phòng BTS (chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) BTS GHPGVN huyện Thăng Bình tổ chức cuộc họp, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ VII (2016-2021).

Mở đầu phiên họp, TT.Thích Phước Hưng, Trưởng BTS PG huyện, chủ trì cuộc họp phát biểu cho biết, Phật giáo huyện Thăng Bình trong thời gian qua đã có bước chuyển biến phát triển tích cực, nhất là các công tác phật sự được Chư tăng ni đồng lòng ủng hộ; phiên họp nhằm báo cáo dự thảo nhân sự nhiệm kỳ mới, qua đó tiếp nhận những ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình được thành công tốt đẹp.
 
Thay mặt BTS, ĐĐ.Thích Tánh Thông, Phó ban kiêm Thư ký BTS PG huyện đã báo cáo công tác tổ chức, chuẩn bị nhân sự, thông qua danh sách nhân sự dự kiến của BTS GHPGVN huyện Thăng Bình nhiệm kỳ VII, cũng như thông qua nội quy, kết hoạch, chương trình đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày 10,11/09/Bính Thân (10,11/10/2016) tại văn phòng BTS GHPGVN huyện Thăng Bình.

Theo báo cáo của BTC, mọi công tác đã hoàn tất, kịch bản về đại hội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, những tiểu tiết nhỏ cũng đang gấp rút hoàn thiện.
 
Sau khi đã thống nhất phương án tổ chức về hình thức cũng như nội dung, Thượng tọa Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình, đúc kết cuộc họp mong rằng trong thời gian tới Chư tôn đức tiếp tục đoàn kết hòa hợp, tham gia công tác phật sự, nhất là tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII, góp phần xây dựng Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển.
 
Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Thăng Bình là huyện thứ 6/16 huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Nam tiến hành đại hội – suy cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Ban TTTT PG Quảng Nam
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z