Phật Giáo

Quảng Nam: Tâm thư vận động xây dựng trung tâm niệm Phật

Thứ năm, 14/02/2014 | 11:30

Một viên gạch nhỏ tuy là vật vô dụng nằm trong xó bếp, nhưng nhiều viên gạch sẽ kết thành tòa giảng đường trang nghiêm. Duyên thù thắng sẽ có được từ nhiều tấm lòng hướng về Tam Bảo, phật sự lớn này chỉ có thể thành tựu viên mãn được từ sự hợp sức, đồng lòng của tất cả chúng ta.

TÂM THƯ 
VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM NIỆM PHẬT

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư tôn Thiền đức.
Kính thưa quý vị đạo hữu phật tử đạo tâm xa gần.

Bao độ xuôi ngược kiếp phù sinh mộng ảo, lòng như trút hết mọi ưu phiền khi chợt đâu đó bên tai ngân nga tiếng chuông chùa. Chùa Phước Ấm hiện diện trong đời thường vẫn không ngoài tâm nguyện giúp cho khách hồng trần xua tan niềm tục lụy.

Câu Phật hiệu Di Đà như thức tỉnh khách trần quây về nương ánh từ quang. Nhờ ơn đức chư Tổ, nhân duyên hội đủ, tứ chúng câu hội đạo tràng niệm Phật được khai mở. Tâm khô khan nay được thấm nhuần mưa pháp. Hạt giống bồ đề cũng được dịp tưới tẩm để kết trái đơm hoa.

Đời người ngắn ngủi như giấc mộng tàn, sinh lão bệnh tử có ai nào tránh khỏi khi vô thường chợt đến. Khi sinh ra không mang đến thứ gì, khi chết cũng chẳng có gì để mang theo.

Có chăng là những nghiệp lực mà mình đã tạo! Bởi lẻ đó, nhận chân được điều này, nhiều khóa tu niệm Phật đã được mở ra nhằm khuyên hóa lòng người tu trì, hầu mong thoát luân hồi sinh tử ở ngay đời này.

Ngài Ấn Quang đại sư đã nói “Thời mạt pháp chúng sinh trong chín pháp giới rời khỏi pháp môn niệm Phật này thì không thể viên thành đạo quả, mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật này, dưới không thể phổ độ chúng sinh”. Lời giáo huấn ấy như vị cam lồ thức tỉnh lòng người sớm lo tu trì, nếu phải đợi đến lúc lâm chung có khác nào mò kim đáy biển.

Được sự phát tâm của đạo hữu gần xa hỷ cúng 2.000m2 đất chúng con xây dựng các hạng mục: giảng đường chuyên tu niệm Phật dung chứa khoản 1.000 người, nhà tăng, nhà trù và các hạn mục khác đáp ứng trong việc tu tâp, với khoản kinh phí 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên với một ngôi chùa vùng quê như chúng con dù tâm nguyện có lớn lao bao nhiêu thì lực cũng bất tòng. Những khóa tu thường xuyên tổ chức chúng con phải thuê nhà vòm tạm bợ tu hành, mùa nắng thì khắc nghiệt, mùa mưa thì không tổ chức được.

Một viên gạch nhỏ tuy là vật vô dụng nằm trong xó bếp, nhưng nhiều viên gạch sẽ kết thành tòa giảng đường trang nghiêm. Duyên thù thắng sẽ có được từ nhiều tấm lòng hướng về Tam Bảo, Phật sự lớn này chỉ có thể thành tựu viên mãn được từ sự hợp sức, đồng lòng của tất cả chúng ta.

Chúng con không ngại khó nhọc, chỉ mong được đón nhận sự đồng cảm chia sẽ và ủng hộ của Chư tôn đức, các vị thiện hữu tri thức, phật tử xa gần, vì một đạo tràng chuyên tu được dựng lên cũng đồng nghĩa với một cánh cửa ngục tù khổ đau được khép lại và cõi Ta Bà có thêm nhiều chủng tử Bồ đề được ươm mầm kết trái đơm hoa, đưa pháp môn niệm Phật lan tỏa khắp mọi nhà.

Kính mong thay!
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TM. CHÙA PHƯỚC ẤM
Trụ Trì
Tỳ Kheo : Thích Bảo Ân

Mọi sự cúng dường xin gửi về:

Chùa Phước Ấm, thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 05103.664248 - DĐ : 0905.838088
Website: chuaphuocam.com
Email :  chuaphuocam@gmail.com.
Số tài khoản Ngân hàng Đông Á Quảng Nam: 0101.402946 (Lê Văn Thắng)
Chùa Phước Ấm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z