Phật Giáo

Quảng Nam: Thiền Tự Bảo Châu mở khóa tu thiền cho phật tử

Thứ năm, 06/03/2016 | 12:40

Ngày 26/01/Bình Thân (04/03/2016), tại Thiền tự Bảo Châu, Tp.Hội An đã tổ chức khóa tu cho hơn 50 phật tử thực tập thiền hành trong suốt 3 ngày, từ ngày 26 đến 28 tháng Giêng năm Bính Thân (4/3 đến 6/3/2016).

 
Theo chương trình, các phật tử được tụng Bát Nhã Tâm kinh, sám hối sáu căn, đảnh lễ Phật sám hối, tọa thiền, thiền hành, thiền trà độc ẩm, tham vấn Phật Pháp...
 
Dịp này, NS.Thích Nữ Giải Thiện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam, trụ trì Thiền tự Bảo Châu còn chia sẻ Phật Pháp với đề tài "Niềm tin  trong đạo Phật" đến tất cả phật tử tham dự khóa tu.
 

Sáu Phạm

Sáu Phạm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z